Lidé, kteří se na projektu mySASY podílí | mySASY - diagnostický systém, který maximalizuje váš výkon
facebook twitter twitter
team

Mgr. Radim Šlachta, Ph.D.

CEO, Zakladatel společnosti a autor základní myšlenky projektu

S metodikou SA HRV se setkal poprvé při svém Ph.D. studiu v oblasti fyziologie zátěže pod vedením doc. Stejskala. V rámci jeho disertační práce vznikly základy originálního algoritmu hodnocení, které se staly podkladem dalšího vývoje zapracovaného do postupů využívaných v mySASY. 15 let působil na Fakultě tělesné kultury, kde se v oblasti výzkumu věnoval tématům uplatnění SA HRV ve sportu a vlivu pohybu na zdraví a životní styl. Od 2012 vedl centrum sportovní a preventivní medicíny Agel Sport Clinic, kde se metodika SA HRV stala jednou ze základních součástí diagnostiky rekreačních i vrcholových sportovců. Ve volném čase dělá vše pro to, aby zůstal aktivním sportovním lezcem.

team

Ing. Marek Šlachta

CTO

Spoluautor projektu, pravá ruka zakladatele. Autor technologického řešení. Zásadní garant technologické a IT stránky projektu. Celoživotně profesně zaměřený na oblast IT v různých pozicích od SW architekta po ředitele vývoje SW. Energii potřebnou pro přežití v IT džungli čerpá v horách a s postupujícím věkem čím dál více i v aktivním pohybu.

team

Mgr. Bc. Martin Matějka, MBA

Marketing

Majitel komunikační agentury WhiteWolf s.r.o. Koordinátor všech činností spojených s marketingem, brandingem, tvorbou webu a propagačních materiálů. Stará se o hledání vhodných cest k Vám, stávajícím i budoucím zákazníkům.

team

Ing. Marcel Kotásek

Business

Zástupce investora ve výkonném vedení mySASY. Partner Potysz Health i.f. Spoluautor business strategie a klíčový partner při hledání cest jak ji naplnit. Projekt není jen o penězích, ale bez nich by to nešlo. Marcel je tady od toho, abychom na to nezapomněli.

team

Ing. Ondřej Spilka

Matematika

Biokybernetik a SW architekt pro řešení technologických a matematických situací, se kterými si nikdo jiný neví rady. Zodpovědný za fungování a správnost měření i algoritmů a procesů zpracování dat a výsledků, jejichž srozumitelná prezentace je jedním se základů mySASY. Svůj volný čas věnuje široké rodině, rád hraje fotbal, tenis, jeho největší sportovní vášní jsou kopce a paragliding, ale i cestování, elektronika a astronomie.

team

Mgr. Romana Voříšková

Business development

Spoluzakladatelka Slevomatu, v mySASY je zodpovědná za rozvoj obchodní spolupráce a hledání nových příležitostí. Doufáme, že jí neodolají ani zahraniční trhy.

Další kolegové a spolupracovníci, bez jejichž pomoci, v různých etapách a fázích vývoje, od historického vzniku až po aktuální provoz, by mySASY nemohlo fungovat:

SOVA net – internetové studio
Doc. ing. Jiří Salinger, CSc.
RNDr. Milan Elfmark
Mgr. Iva Řehová, Ph.D.
Ing. Jiří Novotný
Ing. Petr Štěpaník
Urszula Foltýnová

Jste připraveni se přidat k uživatelům mySASY?