CZ EN DE

3D graf

Pod tímto odkazem jsou graficky (3D graf) a tabelárně znázorněny výsledky spektrální analýzy variability srdeční frekvence ve formě absolutních hodnot. Tj. všechny hodnoty, které jsou originální výstupem použité matematicko-statistické metody. Hodnoty jsou v souladu s mezinárodně uznávanými standarty (Task-Force (1996) Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Circulation 93: 1043–1065).

3D graf (1)

3D graf je znázornitelný pouze pro jednotlivé individuální měření

Hodnoty z tabulky je možno funkcí EXPORT exportovat ve formátu .csv

© 2021 mySASY