eshop mysasy facebook twitter twitter

Nejefektivnější časová investice, to je spektrální analýza variability srdeční frekvence SA HRV


Žijeme v uspěchané době. Počítáme každou minutu. Hledáme nejrychlejší řešení. Jsou však oblasti, do kterých se vyplatí investovat. Investovat, tedy využít vklad tak, že na tom v konečném důsledku značně vyděláme.


Čas investovaný do kvalitní diagnostiky Vám ušetří hodiny neefektivního tréninku a dny regenerace po přetížení způsobeném nevhodným tréninkem. Naopak zjistíte, kdy má trénink nejvyšší efekt. Využití takového “tréninkového okna” přináší další časové úspory.

 

mySASY šetří čas:

  • poskytuje výstupy, které byly dosud dostupné pouze při časově náročné návštěvě laboratoře,
  • zvýšení tréninkového zatížení ve fázi systémem identifikované superkompenzace prokazatelně zvyšuje tréninkový efekt  při zachování či dokonce snížení tréninkového času,
  • redukce zatížení ve fázi systémem identifikované snížené regenerační kapacity šetří čas, který by byl věnován neefektivnímu tréninku,
  • systém identifikuje první známky přetížení a tím značně snižuje pravděpodobnost výskytu zranění či jiných zdravotních komplikací a s nimi spojených časových nároků,
  • měření s maximální přesností a výpovědní hodnotou prováděná 1-2 x týdně přináší pro tréninkový proces lépe použitelné výstupy než denně prováděná krátká měření s pouze velmi obecnými výstupy.

 

Výsledky spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV) a jejich využitelnost pro řízení tréninku nelze srovnávat a zaměňovat s orientačními “minutovými testy únavy”, které poskytují dnes téměř každé sportovní hodinky. 

 

Platí totiž, že pouze nasnímání minimálně 300 tepů ve dvou základních polohách umožní hodnotit změny srdečního rytmu ve všech třech základních frekvenčních rozsazích (HF, LF, VLF). Právě hodnocení celého rozsahu frekvenčního spektra je zásadní podmínkou pro využití metody Spektrální analýzy variability srdeční frekvence poskytující detailní, pro řízení tréninku zcela unikátní informace, založené na hodnocení aktivity OBOU větví autonomního nervového systému.

Jak monitorovat spektrální analýzu variability srdeční frekvence SA HRV


Měření probíhá ve dvou polohách stoj/leh. V každé musí být načteno alespoň 300 tepů. Monitorování předchází krátký leh zajišťující počáteční uklidnění. Celé měření řídí aplikace z mobilního zařízení.

 

Kdy monitorovat SA HRV? Pro zachování klíčové možnosti porovnávat jednotlivá měření, by se mělo měření odehrávat vždy v podobných, standardních podmínkách. Ideálně ráno, po probuzení, nebo před prvním denním jídlem. Pokud nelze ihned ráno, pak v jiný, optimálně vždy stejný denní čas, splňující následující kritéria: v daný den ještě neproběhla žádná významná tělesná zátěžměřený je v relativním psychickém klidu, v klidném prostředí umožňujícím měření v obou vyžadovaných polohách; uplynuly minimálně 3 hodiny po posledním vydatnějším jídle, případně poslední kávě.

 

Jak často monitorovat SA HRV? Aktuální měření umožňuje hodnotit vliv předchozí zátěže na organismus a na základě toho pak plánovat, či upravovat následující režim.  Frekvence měření není striktně dána. Vždy závisí na cílech, pro které chcete diagnostiku využít, aktuálním stavu sledovaného jedince a jeho časových možnostech.

Obecná teoretická doporučení
 

Denně  

Takový přístup umožní sledovat detailní reakci organismu na každou předchozí zátěž a další události běžného života ovlivňující rovnováhu Vašeho ANS. Poskytne dokonalý přehled o reakcích organismu na každý předchozí podnět. Umožní to naučit se řídit rovnováhu organismu tak, jak to nejlépe vyhovuje plánovanému tréninku.

2 – 4 x týdně  

To především po dnech, které měly cíleně změnit vnitřní rovnováhu v organismu. Po významném zatížení, po cílené regeneraci, po události, u které nevíte, jakou reakci organismu je možné očekávat. Pro získání informace, zda trénink skutečně vyvolal v organismu očekávanou reakci.

1x týdně

Tento přístup zajistí sledování obecného, spíše dlouhodobého trendu. Pomůže včas odhalit akumulaci únavy, případně chronické přetěžování organismu a tím předejít stavu přetížení či přetrénování.

 

 

Realita
 

V reálném životě je asi nejvhodnější výše zmíněné přístupy střídat a kombinovat v návaznosti na úroveň řízení tréninku, výkonnost uživatele a aktuální tréninkový režim:

 

A. Připravuji se na hranici možností, připravuji se na vrcholný moment sezóny, potřebuji odhalit příčinu či překonat výkonností problémy – monitoruji se denně

 

B. Vše v přípravě běží, jak má, chci mít jistotu, že se efekt tréninku negativně nemění – monitoruji se 2–4x týdně.

 

C. Jsem ve fázi tréninku, která mne výrazně nezatěžuje, nebo nejsem z jakýchkoli příčin schopen ovlivnit následující fyzické zatížení – monitoruji se 1x týdně, abych předešel neočekávanému zhoršení rovnováhy/stavu organismu

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.