eshop mysasy facebook twitter twitter

Info o změnách v aplikaci mySASY - úprava interpretace „Úrovně kompenzace“

  11. 08. 2017

Především díky aktivitě uživatelů systému mySASY se nám za prvních 6 měsíců provozu podařilo přesáhnout hranici 25000 provedených měření a analýz výsledků. Toto významné množství dat nám umožňuje průběžně zpřesňovat a upravovat interpretační algoritmy a postupy tak, aby z toho opět mohli v budoucnu těžit především uživatelé mySASY. Nyní pracujeme a souhrnné statistické analýze dosud získaných dat. V následujícím období budou postupně probíhat úpravy programu dále zkvalitňující jeho fungování. O těch významnějších budeme průběžně informovat.

Od 15.8.2017 dojde k úpravě interpretačních textů doprovázejících znázornění úrovně kompenzace. Tato změna reaguje především na zcela zásadní skutečnosti, které teorie dlouho předpokládá, ale které umožnilo jasně prokázat až množství sesbíraných dat. Jsou jimi především

- možný negativní vliv pasivního odpočinku či nedostačeného zatížení na úroveň kompenzace

- možná pozitivní odpověď organismu (doprovázení nárůstem úrovně kompenzace) v reakci na intenzivní zatížení, které vhodným způsobem podněcuje jeho adaptaci.

Věříme, že toto objektivní poznání, závislé samozřejmě na individuálních dispozicích, které Vám systém mySASY zprostředkovává, pomůže dále zefektivnit trénink všech uživatelů systému. 


Trénujte chytře a pořiďte si novou verzi Tréninkového profilu s programem FREE právě teď!