eshop mysasy facebook twitter twitter

Případová studie řízení tréninku manažera pomocí mySASY

  15. 02. 2019

Jeden z našich klientů si pro vás nachystal vlastní případovou studii. Nechejte se inspirovat a zjistěte jak řídí svůj trénink profesionální manažer v plném nasazení.

 

Osobní profil: V minulosti vrcholový sport (desetiboj), dnes rekreační běh a sportovní lezení. Dominantní část dne sedavá manažerská práce s psychickým stresem. Měření mySASY denně více jak 1 rok.


Naměřená dispozice organismu pomocí mySASY: Při důkladné analýze kompletních výsledků za 1 rok se ukazuje, že mé tělo reaguje zcela zřejmým úbytkem adaptační kapacity v obdobích nekvalitního spánku nebo v obdobích bez pohybové aktivity. Dále se ukazuje, že při snížené adaptační kapacitě reaguje mé tělo na vhodně zvolenou střední zátěž pozitivně, tj. jejím postupným růstem, a naopak na příliš vysokou zátěž silně negativně (a navíc pak je několik dní nemožné kapacitu jakkoliv navýšit). Při řízeném zvýšení kapacity na úroveň cca. 101 – 115 bodů se u mého organismu opakovaně osvědčilo zařazení výrazně zatěžujícího tréninku (prokazatelně čerpajícího z rezervních zdrojů tělesné energie; např. intenzivní jízda na kole pokračující středně dlouhým vytrvalostním během, nebo dlouhý vytrvalostní běh, nebo 30min intervalový trénink s maximální intenzitou zátěže). Takovýto postup opakovaně přináší superkompenzaci na úrovni 125 – 140 bodů, kterou tělo při dalším optimálním zatěžování dokáže opakovat další 1-3 dny.
 

Konkrétní tréninkový mirkocyklus: Dne 4.2. jsem měl v důsledku schválně spatně zařazeného přetěžujícího tréninku významně sníženou adaptační kapacitu na 74 bodů kompenzace. Rozhodl jsem se proto pro střední zátěž, tj. běh 9,55 km po silnici, tempo 5:02 na km a převýšení do 100 m. 5. 2. díky tomuto tréninku narostla má kompenzace na 98 bodů. Ze zkušenosti vím, že mohu zařazovat náročný trénink až nad 100 bodů kompenzace, proto jsem ten den zařadil jen 60 min silový trénink na lezecké stěně (zátěž hlavně na horní polovinu těla). Tento trénink posunul mou adaptační kapacitu dne 6.2. na optimálních 102 bodů. 6.2. ale nebylo možné z časových důvodů zařadit náročný trénink, proto jsem jen pro zachování naspořené kapacity zařadil HIIT. Kapacita se do 7.2. tedy snížila na 94 bodů, což nevadilo, protože ani v tento den nebyl prostor na náročnější běžecký trénink. Místo toho jsem zařadil 90 min silový trénink na horní polovinu těla (bouldering). Trénink byl kupodivu dostatečně náročný a přinesl 8.2. žádoucí výsledek, tj. 105 bodů kompenzace. Zařadil jsem tedy přerušovaný terénní běh na 14,55 km s převýšením 200 m v tempu 5:26 na kilometr. Tento trénink vyvolal 9.2. žádoucích 133 bodů kompenzace, čímž bylo vše připraveno na nejnáročnější trénink týdne: 18,01 km nepřerušovaného terénního běhu v tempu do 5:15 na kilometr s převýšením 300 m. Výsledkem tréninku byla silná adaptační odezva 10.2. na úrovni 137 bodů. Tuto jsem ještě využil na opravdu náročný silový trénink horní poloviny těla (sportovní lezení). 11.2. pak již bohužel nebyl prostor využít stále vysokých 131 bodů kompenzace na další běžecký trénink, a tak od 12.2. začala úroveň adaptace opět klesat (103 bodů). Celý cyklus završil výjezd na pracovní cestu bez možnosti tréninku a kvalitního spánku, což finálně snížilo aktivaci organismu 13.2. na zcela logických 73 bodů kompenzace.
 

Závěrem: Pozitivní reakce organismu u mne, manažera, má postupný nástup a není možné ji zapříčinit jednorázovou vysoce intenzivní zátěží. Má ovšem stabilní průběh, tedy se dá na základě ověřených principů s jistotou vyvolávat a vytěžovat. Všem bych doporučil, aby si takto svůj organismus nastudovali také. Obzvláště lidem trénujícím s nějakými tréninkovými ambicemi. Pro mne je trénink hlavně o zvyšování osobní odolnosti a vytrvalosti pro pracovní výkon.

 

 


Trénujte chytře a pořiďte si novou verzi Tréninkového profilu s programem FREE právě teď!