eshop mysasy facebook twitter twitter

Každodenní sledování vztahu mezi únavou a zotavením s využitím HRV u cyklistek na Tour de France

  14. 03. 2019

7. 3. 2019 byl publikován vědecký článek sledující SA HRV v průběhu ženské Tour de France. Již týden po publikování vám ho nabízíme v celém znění -ZDE-.

Nejdůležitější body si dovolujeme uvést v českém překladu:

  • Výsledky ukázaly, že v průběhu závodu dochází ke změně parametrů ukazující stav jak parasympatické, tak sympatické větve autonomního nervového systému.
  • Změny korelují (existuje závislost) se subjektivním vnímáním zatížení, s TRIMPS (training impulse score) i absolvovanou vzdáleností.
  • Největší změny byly zaznamenány po dnech s největším zatížením.
  • Sledované hodnoty se vrátily do normálu do jednoho týdne po ukončení závodu.
  • Přesto, že nedocházelo po každém závodním dni ke kompletní regeneraci, neprokázala se soustavná sumarizace únavy v průběhu zatížení.
  • HRV je vhodným nástrojem pro sledování a strategické plánování zatížení a regenerace u žen účastnících se více etapových závodů.
  • Sledování obou komponent SA HRV ukazujících aktivitu sympatiku i parasympatiku se ukazuje jako více informativní než sledování HRV pouze pomocí parametru časové domény.  

 

 

 


Trénujte chytře a pořiďte si novou verzi Tréninkového profilu s programem FREE právě teď!