CZ EN DE NEW

2D graf

Formu a rozsah obsažených informací ve 2D grafu lze považovat za zásadní (1)

Graf obsahuje všechny klíčové informace ve velmi přehledné formě. To i v případě výběru delšího časového období.

klíčové informace jsou znázorněny v rámci 2D grafu takto:

PA umístění bodu na ose X - úroveň regenerace organismu (parasympatikus)
SY umístění bodu na ose Y - úroveň aktivace/stresu organismu (sympatikus)
TP - Velikost bodu - celková aktivita systému

SS – Souhrnné skóre – informace v rámečku při najetí na vybraný bod

 

Číselné označeni - 1 nejnovější měřeni, dále v pořadí od novějších po starší záznamy
 

Obr. 1.1. Populační x Individuální zobrazení

Populační - umístěni a pohyby hodnot v rámci populační normy
Individuální - umístěni a pohyby hodnot v rámci individuálního spektrálního profilu

Znázorňuje se proto poprvé až po provedení minimálně 8 měření v průběhu nejvíce 20 dní

 

Obr. 1.2. Pouze standardní měření x I nestandardní měření

Volba se objeví, pouze pokud máte v jeden den provedeno více než 1 měření. Pouze jedno (automaticky se nastavuje první provedené v daný den, ale lze to změnit v „Editaci dne v kalendáři) měření denně lze považovat za standardní – tj. za takové, které bylo provedeno v podmínkách, které umožňují výsledek zahrnout do počítání spektrálního profilu.

Pouze standardní – objeví se pro každý den pouze výsledky označené jako „standardní“

I nestandardní měření – objeví se všechna měření provedená v rámci vybraného časového úseku

 

Obr. 1.3. Animační lišta

Umožňuje spustit animaci (zvýrazňování) výsledků v závislosti na časové posloupnosti, ve které byla provedena.

© 2023 mySASY