CZ EN

Vaše Měření

mySASY využívá nejmodernějších vědeckých poznatků, moderních dostupných technologií a především originálních algoritmů analýzy a interpretace dat, umožňující sledovat aktivitu obou částí systému i v terénních podmínkách.

Aktuální stav autonomního nervového systému, především hodnocení aktivity obou jeho větví, detailně popisují vliv předchozího zatížení na vnitřní rovnováhu organismu a umožní tak stanovit další optimální tréninkový režim.

mySASY a základní tréninková teorie

Základní tréninková teorie vychází z obecného adaptačního principu (viz obrázek)

BOD 1 V klidu se vnitřní rovnováha organismu (homeostáza) projevuje základní, individuálně odlišnou rovnováhou mezi aktivitou parasympatiku (PA) a sympatiku (SY) 
BOD 2 Pomocí systematicky aplikovaného zatěžování je vnitřní rovnováha organismu narušována - roste aktivita SY, aktivita PA zůstává beze změny nebo mírně klesá, projeví se to posunem výsledku do kvadrantu 2 
BOD 3 Organismus se na opakovanou zátěž snaží připravit - adaptovat se, zvýšit svou kapacitu - klesá aktivita SY, roste aktivita PA, projeví se to posunem výsledku do kvadrantu 1 
Toto zvýšení kapacity má určitou velikost a trvá pouze určitý čas, v závislosti na charakteristice zatížení - tento čas, kdy dochází k nejefektivnějšímu zvyšování kapacity, se označuje jako SUPERKOMPENZACE
Tento efekt se postupně vytrácí. Pokud v dané době nepřichází další podnět/trénink, dochází k postupnému snižování kapacity (detrénink) 
BOD 4, 5 Pokud je zatížení příliš vysoké nebo je čas na regeneraci příliš krátký, nedochází k dostatečné adaptaci na zatížení, dochází ke kumulaci únavy a nastupuje riziko přetížení a s ním spojených komplikací - aktivita PA klesá, aktivita SY roste, projeví se to posunem výsledku do kvadrantu 3, případně 4

about about

Kompenzace

Ukáže Vám, v jaké fázi tréninkového procesu se nacházíte, a nasměruje Váš další trénink.

Kromě odpovědí na tyto klíčové otázky získáte i doporučení, jak v tréninku dále postupovat.

     

 • pomocí důmyslného algoritmu srovnáme všechny aktuálně naměřené informace s Vašimi předchozími výsledky a ukážeme Vám aktuální úroveň kompenzace
 • při hodnotách nad 100% tělo doslova volá po dalším zatížení
 • při nižších hodnotách je naopak potřeba ordinovat nižší zatížení a více regenerace
 • slovní doporučení Vám naznačí, jakou cestou se dále ubírat

2D graf

Přehledně graficky znázorňuje vyladění organismu ve zvoleném období. Pomáhá identifikovat optimální tréninkový režim.

​Umístění bodu v rámci grafu prezentuje výsledky odpovídajících měření
 

 • zjistíte jaká je Vaše aktuální úroveň aktivace (sympatikus) a regenerace (parasympatikus)
 • porovnáte hodnoty za jakkoli dlouhé vybrané období
 • důmyslná animace Vám ukáže, jak se měnila sledovaná rovnováha ve vybraném čase
 • díky interaktivně zapracovanému kalendáři srovnáváte dosažený výsledek zároveň s reálnými informacemi o Vašem tréninku a pocitech
   

Funkční věk

Správný trénink Vám pomůže omládnout. My Vám ukážeme, jak toho dosáhnout a jak to zdokumentovat

 

 • díky funkčnímu věku na první pohled vidíte, jak na tom jste. Po správném tréninku trochu zestárnete. Až následující správná regenerace způsobí kýžené omládnutí
 • mládnout je potřeba postupně. Sledujte proto především dlouhodobý trend
 • tabulky a grafy relativních hodnot Vám umožní velmi detailní analýzu všech dlouhodobých i krátkodobých trendů
 • možnost jejich grafického srovnání s daty z Vašeho tréninku poskytuje jedinečný analytický nástroj
 • vše je možno exportovat do zvolených počítačových formátů
   

Video

 

mySASY šetří čas

●    poskytuje výstupy, které byly dosud dostupné pouze při časově náročné návštěvě laboratoře.

●    zvýšení tréninkového zatížení ve fázi systémem identifikované superkompenzace prokazatelně zvyšuje tréninkový efekt  při zachování či dokonce snížení tréninkového času,

●    redukce zatížení ve fázi systémem identifikované snížené regenerační kapacity šetří čas, který by byl věnován neefektivnímu tréninku,

●    systém identifikuje první známky přetížení a tím značně snižuje pravděpodobnost výskytu zranění či jiných zdravotních komplikací a s nimi spojených časových nároků,

 

© 2020 mySASY