CZ EN DE NEW

Vaše Měření

mySASY využívá nejmodernějších vědeckých poznatků, nejnovějších technologií a především originálních algoritmů analýzy a interpretace dat, umožňující sledovat aktivitu Autonomního nervového systému (ANS) a obou jeho částí i v terénních podmínkách. Především hodnocení aktivity obou větví, detailně popisuje vliv předchozího zatížení na vnitřní rovnováhu organismu a umožní tak stanovit další optimální tréninkový režim.

mySASY a základní tréninková teorie

Základní tréninková teorie vychází z obecného adaptačního principu (viz obrázek)

BOD 1 V klidu se vnitřní rovnováha organismu (homeostáza) projevuje základní, individuálně odlišnou rovnováhou mezi aktivitou Parasympatiku (PA, v mySASY označen jako "Doplňování") a Sympatiku (SY, v mySASY označen jako "Spotřeba").
BOD 2 Pomocí systematicky aplikovaného zatížení je vnitřní rovnováha organismu narušována - roste aktivita SY (Spotřeby), aktivita PA (Doplňování) zůstává beze změny nebo mírně klesá, projeví se to posunem výsledku do spodního pravého kvadrantu
BOD 3 Organismus se na opakovanou zátěž snaží připravit - adaptovat se, zvýšit svou kapacitu - klesá aktivita SY (Spotřeby), roste aktivita PA (Doplňování), projeví se to posunem výsledku do pravého horního kvadrantu
Toto zvýšení kapacity má určitou velikost a trvá pouze určitý čas, v závislosti na charakteristice zatížení - tento čas, kdy dochází k nejefektivnějšímu zvyšování kapacity, se označuje jako SUPERKOMPENZACE. Tento efekt se postupně vytrácí. Pokud v dané době nepřichází další podnět/trénink, dochází k postupnému snižování kapacity (detrénink).
BOD 4, 5 Pokud je zatížení příliš vysoké nebo je čas na regeneraci příliš krátký, nedochází k dostatečné adaptaci na zatížení, dochází ke kumulaci únavy a nastupuje riziko přetížení a s ním spojených komplikací - aktivita PA (Doplňování) klesá, aktivita SY (Spotřeby) roste, projeví se to posunem výsledku do levého spodního, případně levého horního kvadrantu

about about

Moje Kompenzace

Pomocí souhrnného vyhodnocení vlivu všech parametrů HRV pomůže nasměrovat Váš další trénink správným směrem. Stanoví se na základě porovnání aktuálního výsledku s výsledky předchozích měření. Znázorňuje se proto poprvé až po provedení 7mi měření.

Základní interpretace:

 • 50 - 95 = organismus se ještě zcela nevyrovnal s předchozí zátěží, nebo byla naopak předchozí zátěž příliš nízká a nevyvolala optimální adaptační reakci.
 • 95 - 115 = reakce organismu je optimální pro pokračovaní tréninku v dosavadním režimu. 
 • 115 - 150 = organismus je ve fázi superkompenzace, kterou je dobré využít pro další trénink či jiné zatížení.

Součástí je základní slovní doporučení, které je vytvořeno algoritmicky na základě výsledků aktuálního i předchozích měření a informací zadaných do dotazníku (přesnost doporučení je přímo závislá na přesnosti údajů zadaných do dotazníku).

Moje HRV

Přehledně graficky znázorňuje vyladění organismu ve zvoleném období. Pomáhá identifikovat optimální tréninkový režim. Umístění bodu v rámci grafu prezentuje výsledky odpovídajících měření. Díky interaktivně zapracovanému kalendáři porovnáte hodnoty za vybrané období.

 • Osa X = Doplňování - úroveň regenerace/ doplňování zdrojů organismu (parasympatikus) 
 • Osa Y = Spotřeba - úroveň aktivace/spotřeby zdrojů organismu (sympatikus) 
 • Celkový výkon - celková aktivita centrálního nervového systému (velikost bodu)
 • Souhrne skoré - souhrnné zhodnoceni vlivu celkové aktivity a podílu obou složek systému

Kromě umístění aktuálního výsledku je důležité hodnocení "dynamiky parametrů", posunu výsledku oproti těm předcházejícím.

 • Posun vpravo – zlepšení regenerace a doplňování energie.
 • Posun vlevo – zpomalení regenerace a doplňování zdrojů energie.
 • Posun dolů – aktivace organismu a rostoucí stres (optimální reakce na zátěž).
 • Posun nahoru – snížení aktivace.
 • Posun vlevo dolů – signál nadměrného zatížení.
 • Posun vpravo nahoru – signál nástupu superkompenzace.

Režim heatmapy (umístění a pohyby bodů v rámci individuálního spektrálního profilu) pomůže s rozdělením výsledků v rámci kapacity organismu.

Můj Funkční věk

Funkční věk odpovídá kapacitě organismu odolávat stresu, zatížení a podnětům z vnějšího prostředí i celkovému zdraví. Umožňuje tak určit reálné Funkční stáří organismu a srovnat jej s vašim Kalendářním věkem. Takové srovnání přináší zásadní informaci o vašem dlouhodobém i aktuálním stavu. 

Pomocí mySASY můžete sledovat aktuální hodnotu i dlouhodobý vývoj Funkčního věku. Trend změny stáří organismu a její dynamika se vykresluje pomocí směru, barvy a množství šipek.

Správný režim Vám pomůže omládnout. mySASY Vám ukáže, jak toho dosáhnout a jak to zdokumentovat.

mySASY šetří čas

●    Poskytuje výstupy, které byly dosud dostupné pouze při časově náročné návštěvě laboratoře.

●    Zvýšení tréninkového zatížení ve fázi systémem identifikované superkompenzace prokazatelně zvyšuje tréninkový efekt  při zachování či dokonce snížení tréninkového času.

●    Redukce zatížení ve fázi systémem identifikované snížené regenerační kapacity šetří čas, který by byl věnován neefektivnímu tréninku.

●    Systém identifikuje první známky přetížení a tím značně snižuje pravděpodobnost výskytu zranění či jiných zdravotních komplikací a s nimi spojených časových nároků.

 

© 2024 mySASY
https://www.traditionrolex.com/24