CZ EN DE NEW

myTRAINING

Tento modul vám umožní nahrát data o tréninkovém zatížení a propojit je s výsledky měření mySASY = stavem vašeho organismu. Data o tréninku můžete zadávat manuálně s využitím subjektivně vnímaného zatížení a času (parametr RPE), pomocí jednotek TSS (systém Training Peaks) nebo využít automatického propojení s aplikací Strava (parametr Relative Effort).

Díky našemu algoritmickému propojení tréninkových dat s výsledky měření mySASY nyní po prvních 10 měřeních a zaznamenaných aktivitách získáte zásadní informace pro řízení vašeho tréninku. Především:

  1. Jaké je optimální zatížení pro následující trénink.
  2. Jak vypadá porovnání reálného efektu dosavadního tréninku s vaším skutečným dlouhodobým tréninkovým potenciálem.
 

Jak začít?

Aby měl modul dostatek informací o reakcích organismu i individuálním tréninku, je v úvodní fázi potřeba naplnit systém daty. Proto je nutné zaznamenat minimálně 10 standardních měření mySASY (začít se měřit) společně s daty o navazujícím (ideálně běžném) tréninkovém zatížení (10 tréninků/aktivit). První informace v této sekci dostanete již po 10 měřeních. Jako u všech systémů využívajících kumulována data ale i zde platí - čím více dat, tím přesnější výsledky. S tím, že horní hranice není stanovena.

Systém na základě vložených dat identifikuje, jaké jsou vaše běžné tréninkové dávky, jak v jednotlivých trénincích, tak za delší časové období, a jaké jsou odpovídající hodnoty jednotlivých parametrů sledovaných pomocí mySASY.

 

Optimální a reálné tréninkové zatížení (myTL, TL)

Optimální tréninkové zatížení (myTL) a dlouhodobý tréninkový potenciál (optTE) jsou přesnou předpovědí pro vaše následující nejefektivnější tréninky založené na matematickém výpočtu dat o vašem reálném tréninkovém efektu a reálném tréninkovém zatížení.

 

myTL (mySASY Training load) – pod tímto označením najdete po každém měření pomocí mySASY určený rozsah doporučeného tréninkového zatížení odpovídající aktuálnímu i dlouhodobému stavu vašeho organismu.

Předpis je založen na využití všech informací o uživateli a jeho tréninku, které dosud systém mySASY získal. Doporučený rozsah zatížení vychází z dosud zadaných dat a je komparován s odpovídajícími daty o HRV. Klíčový je algoritmus, který zabezpečuje progresi tréninkového zatížení = míru, jakou je klient veden ke zlepšování stavu. Její velikost je zásadně ovlivněna informacemi z mySASY profilu , který jasně definuje dlouhodobou kapacitu odolávat zatížení a stresu. Všechny parametry jsou kontinuálně dynamicky sledovány a upravovány.

TL (Training Load) - sloupec reprezentující vaši tréninkovou zátěž, kterou doplníte do systému vždy po tréninku. Na první pohled poznáte, zda, případně nakolik, se realizované zatížení shoduje, nebo odlišuje od toho doporučeného. To zásadně ovlivní finální Tréninkový Efekt.

Optimální a reálný Tréninkový Efekt (optTE, realTE)

Srovnání Tréninkového efektu (realTE) s Tréninkovým potenciálem (optTE) umožňuje vyhodnotit reálný efekt tréninku s možnostmi organismu.

 

optTE (optimální Tréninkový Efekt) – ukazuje dlouhodobý tréninkový potenciál vyjádřeným rozpětím hodnot optimálního Tréninkového Efektu, kterého uživatel při svých dispozicích, výsledcích měření a tréninku může dosahovat při dodržení doporučeného postupu.

realTE (reálný Tréninkový Efekt) – ukazuje reálný Tréninkový Efekt. Ten odpovídá aktuální a dlouhodobé dispozici a skutečně realizovanému tréninku.

© 2024 mySASY
https://www.traditionrolex.com/24