CZ EN DE NEW

Pokud je Vám více než 12 let a chcete dosáhnout jakéhokoli zlepšení je jednoznačnou odpovědí IHNED. V různých životních i tréninkových fázích se budou sledované výsledky lišit. Právě sledování závislosti výsledků na této změně situací Vám ukáže nejlepší cestu, jak svůj stav zlepšovat. Co na organismus funguje a jaká je Vaše celková adaptační kapacita. Přístup "začnu to používat až v tréninkovém období" je jednoznačně chybný. Ztratíte tak možnost porovnání výsledku při zatížení se stavem "klidovým", který může ukázat limity Vaší regenerační kapacity. Mít informace o fungování organismu ve fázi odpočinku, je proto minimálně stejně důležité, jako sledovat jejich změnu v průběhu zatížení.  

Aktivita autonomního nervového systému, jejíž hodnocení je fyziologickou podstatou mySASY je vedle tréninku ovlivňována i dalšími faktory běžného života. Psychickým stresem, příjmem potravy, vlivem specifických látek (káva, kouření, ...), vlivem biorytmů, ... . Čím lépe se podaří při měření eliminovat vliv těchto faktorů, tím lépe je pozorovatelný vliv tréninku. Jako nejlepší se ukazuje ranní měření, před prvním příjmem potravy. Pokud to není přijatelné, je vhodné najít jinou část dne, kdy bude vliv zmíněných "rušících" faktorů co nejmenší (delší odstup od konzumace jídla a zmíněných látek, od psychického stresu, od významné fyzické aktivity, ...).

 

 

mySASY pomůže každému, kdo usiluje o jakékoli zlepšení fyzického stavu a hledá k tomu efektivní cestu. U vrcholových a výkonnostních sportovců je proto uplatnění zcela zřejmé. U rekreačního sportovce záleží na jeho cíli. Pokud je jim jakkoli systematická činnost za účelem zlepšení stavu, mySASY pomůže. Pokud někdo sportuje jen pro sport samotný, bez jakékoli ambice svůj výkon zlepšit, bude pro použití mySASY hledat uplatnění obtížněji.

Princip fungování mySASY sice využívá fyziologického jevu, k jehož zachycení a především vyhodnocení je potřeba náročných matematických metod a algoritmů. To vše se však odehrává automaticky v režii mySASY, mimo uživatelské rozhraní. Uživatel jen získává informace o výsledcích měření v několika, různě detailních, formách. Kterou z nich a v jakém rozsahu využije, závisí jen na rozhodnutí, do jaké hloubky se chce výsledky a jejich uplatněním zaobírat.

Pro klienty a případné zájemce o podrobnější informace o SA HRV, metodě kterou pro měření využíváme, nabízíme odborné informace v naší akademii. Užitečné informace a články týkající se interpretace výsledků a jejich využitelnosti v praxi průběžně publikujeme na našem blogu.

Mobilní zařízení (telefony a tablety) s operačním systémem Android 5.0 a vyšším nebo s operačním systémem iOS 13.2 a vyšší.

Pro přenos signálu je potřeba Bluetooth 4.0/BLE (Bluetooth Low Energy).

Tuto specifikaci splňuje naprostá většina mobilních zařízení ne starších než 4 roky.

Splňuje Vaše zařízení dané parametry a přesto dochází na vašem zařízení ke komplikacím? Kontaktujte nás! 

Ujistěte se, že měření provádíte ve skutečně „Standardním“ stavu (viz. Manuál ).

Výsledky měření ve standardním stavu odpovídají reálnému stavu organismu. Na uživateli je analýza příčin a zákonitostí souvisejících jak s tréninkem, tak s ostatními faktory a vlivy. Podrobnější interpretací výsledků se začněte zabývat až po stanovení svého tréninkového profilu (případně minimálně po prvních 15 měřeních).

Zkušenosti ukazují:

- Dlouhodobější užívání systému a podrobnější analýza výsledků lépe odhalí uživateli jeho maximální potenciál. S pomocí mySASY je možné identifikovat a vnímat reálný vliv tréninku a ostatních faktorů na stav organismu a implementovat poznatky do zkvalitnění tréninku.

- Čím kvalitněji a systematičtěji je trénink veden, tím více výsledky měření odpovídají představám uživatelů.

-Při nízké kvalitě či intenzitě tréninku, mohou ostatní faktory života ovlivňovat výsledek měření výrazněji než samotný trénink. Výsledky měření pak zákonitě nemusí odpovídat jen závislosti na realizovaném tréninku, kterou uživatelé často očekávají.

- Představy uživatelů o vlivu tréninku na jejich organismu se často výrazněji liší od reality. Je pouze na nich, zda to budou akceptovat a využijí systém mySASY ke změně aktuálního stavu.

Sledujte novinky a blog na našem webu. Najdete tam řadu užitečných informací, které vám s interpretací výsledků pomohou. Také připravujeme řadu seminářů a vzdělávacích akcí, které budou učit, jak mySASY dále a efektivněji používat.

1. Před odeslání zkontrolujte své internetové připojení. Pokud při odeslání připojení k internetu vůbec nefunguje, nebo z jakékoli příčiny selže, nasnímaný záznam se neodešle.

POSLEDNÍ měření můžete odeslat kdykoli po připojení k internetu pomocí volby „Odeslat data na portál“ z Menu aplikace.

2. Pokud bylo měření ukončeno předčasně (před nasnímáním dostatečného počtu tepů) tlačítkem STOP, aplikace Vás upozorní na nehodnotitelné měření. Pak takové měření nemůže být regulérně uloženo a hodnoceno! Měření je ukončeno automaticky (viz. manuál). Na konec měření vás aplikace upozorní zvukovým signálem, není potřeba jej ukončovat ručně.

3. Pokud bylo měření ukončeno regulárně / automaticky a při odeslání se přesto zobrazuje „Chyba při zpracování dat, proběhlo celé měření? ….“ signalizuje to, že záznam v průběhu měření nebyl pravděpodobně dostatečně kvalitní, aby mohlo dojít k jeho zpracování.

Nejčastější příčiny nízké kvality záznamů:

•    Chyba v procesu měření - měření v souladu s manuálem v klidu, bez jakékoli další rušivé činnosti, správně nasazený pás.
•    Kvalita přenosu (vyšší odpor kůže jedince) - při vyšším odporu pokožky zlepší vlhčení EKG gelem, kvalitnější elastický pás snižující odpor.
•    Kvalita přenosu (pás) - zkontrolovat polohu pásu, obepnutí, přilnavost svodů, dotažení. Kvalitu přenosu je možné sledovat na běžícím záznamu v aplikaci - grafické znázornění, zda snímání probíhá v normě a nebo je něco v nepořádku, nejedná se o EKG záznam - čárky/peaky na hlavní obrazovce naší aplikace) - Android barevné - pokud je záznam nepravidelný a je v něm příliš červených vysokých odskoků je pravděpodobné, že dochází k výkyvům - chybám čtení.- iOS černobílé by měli pravidelně plynout, pokud přeskakují nahoru dolů naznačuje to zhoršení signálu, že dochází k výkyvům - chybám čtení.
•    Fyziologická příčina - nepravidelnosti v srdečním rytmu, další možné zdravotní/fyziologické komplikace.

•    Komplikace se čtením tepu by mohou být způsobeny také stavem / opotřebením elektrod a sníženou kapacitou baterie.

 

Měření opakujte. Před spuštěním měření zkontrolujte, zda došlo k uklidnění srdeční frekvence. Pokud se nepodaří odeslat ani další naměřená data z důvodů nízké kvality záznamu obraťte se na náš support, případně proveďte měření až následující den.  

Pokud nebylo poslední měření regulérně odesláno (ať už díky příčině 1., 2., 3.) objeví se při STARTu následujícího měření hlášení: „Existují data z předchozího měření. Chcete je odeslat?“ Pokud se jednalo o regulérní měření (bod 1.) zvolte „odeslat/ANO“. Pokud se jednalo o měření chybné (bod. 2., 3.) zvolte „smazat/NE“.

 

Ujistěte se prosím, zda Vaše mobilní zařízení splňuje technické požadavky (viz. jedna z dalších FAQ).
Spárování provádějte primárně v aplikaci mySASY.


Nasaďte si mySASY monitor přesně podle popisu v Manuálu. Důkladně NAVLHČETE ELEKTRODY (ideálně EKG gelem) a DOTÁHNĚTE elastický pás. Pro první spárování monitoru s aplikací v mobilním zařízení je potřebný delší a stabilní signál Váši srdeční frekvence, proto je dobré mít pás chvíli před spuštěním aplikace již nasazený.


Zkontrolujte, zda máte zapnuto Bluetooth (BT) na Vašem zařízení (případně jej znovu vypněte a zapněte). Funkčnost BT by neměla být ničím blokována. Ověřte, že na telefon není napojeno nějaké jiné BT zařízení, případně zda není funkčnost omezena nějakou funkcí/aplikací telefonu. Monitor nelze spárovat v případě, že je již spárován s jiným mobilním zařízením např. hodinky, náramek apod..

Doporučujeme kontaktovat náš support@mysasy.com.

Pro monitorování a hodnocení SA HRV pomocí systému mySASY je potřeba hrudní pás monitorující vzdálenost jednotlivých tepů (R-R interval) s přesnosti na 0,001 s a přenášející informace pomocí technologie Bluetooth 4 a vyšší. Přesto, že tyto parametry splňují i pásy jiných výrobců, společnost mySASY a.s. není reálně schopnost garantovat přesnost měření všech zařízení třetích stran. Funkčnost jakéhokoli pásu si můžete vyzkoušet zdarma před registrací. Postup spojení aplikace a pásu najdete popsaný v našem manuálu (odkaz). Pokud je pás s naší aplikací kompatibilní, pak po spárování uvidíte na hlavní obrazovce aplikace, že se rozběhl záznam snímání a zobrazují se údaje o měřených datech (R-R interval, tep,..). Pokud se zmíněné údaje nezobrazí nebo pás nelze v aplikaci vyhledat, pak pravděpodobně nesplňuje naše technické parametry a bude zapotřebí použít jiný. Pro spuštění měření je zapotřebí aktivovaný mySASY účet. 

Jednoduchá, i když pro někoho překvapivá odpověď je NE. mySASY monitoruje aktivitu systému, který reaguje velmi senzitivně na všechny podněty z vnějšího prostředí. Unikátnost technického řešení a metodiky provedení měření s využitím mySASY je v tom, že umožňuje realizovat měření v režimu, který byl ustáleně testován více než 20 let. Tj. hodnotit ranní, klidové měření (systém je před měřením maximálně stabilní) prostřednictví specifického protokolu. Součástí měřícího protokolu je však řízená aplikace výrazného, odborně posturálního, stresového manévru (5 min klidový stoj, následovaný bezprostředním lehem), který řízeně vyvede organismu z jeho původní rovnováhy. V rámci protokolu měření sledujeme především reakci organismu na tento manévr.

Daný manévr však vyvolá v organismu také dlouhodobější změnu stavu, která se může projevit na změně výsledku měření, které by bylo prováděno bezprostředně po ukončení měření standardního.

Jako chybné měření je označeno měření, jehož záznam měl nedostatečnou nebo nízkou kvalitu pro výpočet výsledku. Pokud je kvalita záznamu příliš nízká systém nemá dostatek podkladů pro výpočet výsledku (aplikace vás upozorní hláškou) a na vašem účtu je měření označeno jako chybné (malý bod, souhrnné skoré a celkový výkon = 0). Takové měření nemá výpovědní hodnotu a je třeba situaci optimalizovat.

 

Ujistěte se, že měření provádíte v souladu s manuálem v klidových podmínkách a bez jakékoli další rušivé činnosti.

 

Nízká kvalita záznamu je nejčastěji zapříčiněna:
•    Komplikacemi ve snímání tepu (technologicky) – ujistěte se, že je pás správně nasazen, elektrody přiléhají po celém jejich obvodu a jsou společně s pokožkou dostatečně navlhčeny, elastický pás dotažen. Komplikace se čtením tepu mohou být způsobeny také stavem / opotřebením elektrod a sníženou kapacitou baterie.


•    Komplikacemi ve snímání tepu (fyziologicky) – čtení srdeční frekvence může být komplikováno vyšším odporem pokožky. Odpor pomáhá snížit vlhčení EKG gelem, kvalitnější elastický pás snižující odpor. Kvalitu měření také ovlivňují nepravidelnosti v srdečním rytmu (extrasystoly,…) a další možné zdravotní/fyziologické komplikace. Ty mohou být diagnostikované nebo se mohou objevovat pouze přechodně a je třeba počkat až odezní.

 

Kvalitu přenosu můžete sledovat na běžícím záznamu v mySASY aplikaci (grafické znázornění snímání srdeční frekvence viz. obrázek (nejedná se o EKG záznam)). Na záznamu je možné identifikovat, zda snímání probíhá v pořádku. Čárky/peaky by měli pravidelně plynout, pokud je v záznamu příliš červených vysokých odskoků či skoků nahoru dolů je pravděpodobné, že dochází k výkyvům nebo zhoršenému přenosu signálu a chybám čtení.

 


V případě opakujících se chybných měření či problémů s kvalitou měření se neváhejte obrátit na support@mysasy.com

Zařízení pro monitoring s mySASY musí vždy splňovat dva základní technické požadavky:
• Musí být připojitelné pomocí Bluetooth.
• Musí umět měřit RR interval (tep) s přesností na tisícinu sekundy.

Dle dostupných informací dnes bohužel není na trhu optický snímač, který by měřil tepovou frekvenci s námi požadovanou přesností. Údaje Variability srdeční frekvence z chytrých hodinek využívajících optický snímač jsou zatím pouze orientační. Aby byl monitoring SA HRV dostatečně přesný je zapotřebí k snímání tepu využívat hrudní pás (princip EKG). Na využití validních EKG dat z chytrých hodinek usilovně pracujeme.

Nenašli jste odpověď?

Kontaktujte nás přes náš support portál a my vám poradíme.

© 2024 mySASY
https://www.traditionrolex.com/24