CZ EN DE NEW

Co mySASY skrývá? díl 1.zpět

3D graf a Funkční věk.

V rámci nové série článků jsme se rozhodli zaměřit na komplexnější popis parametrů, které jsou výstupem měření s diagnostikou mySASY. Cílem je, pomoci stávajícím uživatelům maximalizovat potenciál všech kousků informací, které získávají z průběžného měření. Potencionálním novým uživatelům pak série ukáže, jaké konkrétní formy výstupů mySASY "skrývá" :).

Základními výstupy, které najde uživatel na svém Dashboardu po každém měření jsou Tréninková kapacita (2D graf), Kompenzace a Funkční věk. Uživatelé využívající program „Sport“ vidí na svém účtu také záložku 3D graf. Začneme s tím nejsložitějším. Především ale proto, že s tím budeme velmi brzy hotovi.

 

3D graf

 

Je „nejsložitějším“ výstupem jehož zařazení bylo dlouho zvažováno. Jeho podstatou je prezentace „třírozměrného grafu“ a sady (2krát X) hodnot „spektrální analýzy variability srdeční frekvence“ dvou měřených poloh v grafické a číselné formě, která je klíčovým, „syrovým matematickým“ výstupem aplikované metody.

Důvod zařazení tohoto výstupu je/byl dvojí:


• Ukázat uživatelům, že k vyhodnocení získáváme a využíváme skutečně celou kompletní sadu výsledků reprezentující matematicky výstup aplikované metody - spektrální analýzy HRV, jež jediná zajistí skutečně relevantní výsledek. A to především v oblasti popisu aktivity OBOU větví sledovaného systému = monitorování ÚROVNĚ DOPLŇOVÁNÍ I SPOTŘEBY ZDROJŮ (čehož potenciální konkurence buď vůbec není schopna, nebo komplexnost informace „nahrazuje“ doplněním jednoho velmi obecného, těžce interpretovatelného parametru - LF/HF).


• Poskytnou komplexní matematický výstup uživatelům využívajícím mySASY k vědecko-výzkumným účelům. Těch bylo dosud překvapivě mnoho. Především proto je 3D graf zatím stále dostupným výstupem, přestože víme, že pro "běžného uživatele" je reálně nepoužitelný.

 

Vzhledem k výše popsanému je logickým doporučením pro "běžné uživatele" 3D výstup vůbec nestudovat a nezabývat se jím. Informace ze zákulisí zní, že do budoucna zvažujeme ze standardních programů jeho úplné odstranění. Přístup k němu bude zachovám pouze odborníkům na individuální vyžádání.

 

Funkční věk (FV)

 

Funkční věk je naopak z hlediska „komplikovanosti“ výstupu na opačné straně pomyslného spektra. Lze jej označit za výstup přinášející velmi jednoduchou a snadno interpretovatelnou informaci, obsahující v sobě značnou míru zjednodušení.


I díky tomu je interpretace jednoduchá a "sexy". Čím je váš Funkční věk nižší tím jste na tom lépe a naopak. Přesně tak, jak se dá očekávat, všichni by rádi mládli, naopak stárnutí je vnímáno jako stav nežádoucí. Pokud směřuje vaše aktivita dlouhodobě správným směrem, měli byste podle Funkčního věku mládnout, naopak negativní vlivy na váš organismus způsobují postupné výraznější funkční stárnutí organismu než, jak to ukazuje věk kalendářní. Stejně tak platí, že pokud je váš FV dlouhodobě pod úrovni vašeho věku kalendářního, dá se vaše odolnost vůči centrální únavě a schopnost adaptovat se na zatížení považovat za nadprůměrnou a naopak.

 

 

V samotném principu však není hodnocení pomocí Funkčního věku pouze nějakým marketingovým tahem zohledňujícím popularitu tématu „mládnutí“, ale vychází z reálné odborné podstaty. Věk je totiž jedním z mála parametrů, které zcela přirozeně a fyziologicky snižují aktivitu a kvalitu činnosti hodnoceného systému. Pracujeme tedy s vlastní, jasně definovanou populační normou, která ukazuje, jaké hodnoty v průměru odpovídají, jakému věku. K stanovení aktuálního FV tak dochází na základě porovnání naměřených hodnot HRV s reálnou populační normou.


Přesto (nebo právě pro to?), že hodnota Funkčního věku dává velmi zjednodušenou informaci o aktuálním stavu organismu víme, že je tento výstup mezi uživateli systému velmi populární a často využívaný. I přesto, že především u využití pro detailní sledování stavu organismu (např. ve vrcholovém sportu), doporučujeme spíše využívání detailnějších výstupů, se setkáváme se situacemi, kdy je minimálně samotnými sportovci hodnota FV považována za to, co je z výstupů mySASY zajímá nejvíce.


Je zajímavé sledovat, jak se na reprezentačním soustředění sportovci ráno scházejí na snídani a s chytrým telefonem v ruce hlásí a porovnávají s ostatními, jak přes noc po včerejším zatížení omládli či zestárli. Ano i toto mySASY dokáže …
Na rozdíl od 3D grafu tak má Funkční věk v aplikaci své jisté místo i v rámci dalšího, intenzivně plánovaného vývoje :).

 

 

Odstartujte příští sezónu lepšími výsledky, poslouchejte své tělo a Trénujte chytře. Registrovat FREE se můžete ZDE.

 

 

© 2023 mySASY