CZ EN DE NEW

Funkční věk

Aktivita řídicích systémů organismu s rostoucím věkem klesá. Rozdíl mezi hodnotou funkčního a aktuálního kalendářního věku ukazuje, jaké je „aktuální stáří organismu“ v porovnání s tím, co Vám ukazuje kalendář.  

Zobrazení při výběru jednoho konkrétního dne (1)

Hodnoty, které určují polohu a velikost bodu ve 2D grafu, jsou v tomto zobrazení prezentovány formou tachografů

 

Sympatikus - úroveň aktivace a stresu / využívání energetických zásob

Parasympatikus - úroveň regenerace / doplňovaní energetických zásob

Celkový výkon - celková aktivita systému

Souhrne skoré - souhrnné zhodnoceni vlivu celkové aktivity a podílu obou složek systému

 

Zobrazení při výběru více dní (2)

Znázornění hodnot funkčního věku ve vybraných dnech (Obr. 2.1.)

 

Sloupcové grafy (Obr. 2.2.):

Sloupec - celková aktivita systému (celkový výkon)
Červená část - podíl aktivity parasympatiku (úrovně regenerace)
Zelená část - podíl aktivity sympatiku (úrovně aktivace)

Spojnice:

Souhrne skoré - souhrnné zhodnoceni vlivu celkové aktivity a podílu obou složek systému (přednastaveno vždy)

Ostatní informace - informace zadány po měření, nebo editací v kalendáři (možno zapínat a vypínat)

 

Tabulka (3)

Přehledné znázornění hodnot z všech vybraných měření a jejich porovnání s průměrnou hodnotou výběru. Možnost exportu dat do dostupných formátů

Hodnoty z tabulky je možno funkcí EXPORT exportovat ve formátu .csv

© 2024 mySASY
https://www.traditionrolex.com/24