CZ EN DE NEW

Reagujeme na nárůst zájmu o Funkční věkzpět

Funkční věk a jeho význam

V posledních dnech jsme zaznamenali větší množství dotazů a nárůst poptávky po informacích týkajících se monitorování a zobrazování Funkčního věku v rámci systému mySASY. Jak při komunikaci s aktuálními/potenciálními klienty, tak z analýzy zájmu o jednotlivé funkce, který sledujeme na našem webu.

Oceňujeme proaktivní přístup a chápeme zvýšený zájem, a proto chceme z naší strany pomoci alespoň tím, že popíšeme a objasníme toto téma. Dosavadní verze našeho systému je zaměřena především na sportující populaci, i proto jsme nepřikládali principu prezentace Funkčního věku a jeho bližší interpretaci dominantní význam. V nastalé situaci však považujeme za vhodné publikovat k danému tématu co nejserióznější informace, které všem umožní posoudit, zda je pro ně optimální čas, začít se problematikou významněji zabývat.

Pro lepší orientaci v tomto tématu je potřeba vysvětlit/zopakovat několik odborných termínů a skutečností. Systém mySASY pomocí metody spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV) hodnotí dlouhodobý i aktuální stav autonomního nervového systému (ANS). Úkolem ANS je udržovat stálost vnitřního prostředí organismu (homeostázu) a díky tomu odolávat všem vlivům přicházejícím z vnějšího prostředí.

Dnes existuje jednoznačný odborný konsensus, který ve stručnosti říká že:

  • homeostáza je základní podmínkou zdravého života a s rostoucím věkem klesá schopnost jejího udržování, označovaná jako „homeostatická kapacita“
  • porušení homeostázy se projevuje např. problémy s udržením optimálního krevního tlaku, optimální hladiny krevního cukru, poklesem imunity, atd. 
  • naše zdravotnictví je primárně zaměřeno na pomoc s úpravou ztracené homeostázy (např. jednorázová úprava krevního tlaku, hladiny cukru, …), nezabývá se významněji dlouhodobě udržitelnou „homeostatickou kapacitou“, která prodlouží dlouhodobou schopnost udržení optimálních regulačních schopností organismu a tím nejen dobu dožití (= nejen kalendářní), ale především délku KVALITNÍHO života.

HRV je považována za optimálně využitelný biomarker „homeostatické kapacity“ protože:

  • HRV může být měřena samostatně, neinvazivně a bezpečně, při využití optimálního postupu i v domácích podmínkách a je globálně, celosvětově uznávaným diagnostickým nástrojem
  • řada onemocnění spojených se stárnutím je doprovázena zhoršením HRV
  • chronický stres, který prokazatelně zvyšuje výskyt nemocí spojených se stárnutím a zvyšujícím úmrtnost je doprovázen zhoršením HRV
  • postupy zpomalující nemoci související se stárnutím, redukující mortalitu a zlepšující kvalitu života, jako je pohybová aktivita, spánek, odvykání kouření či redukce hmotnosti jsou prokazatelně doprovázeny zlepšením HRV

(bližší info např.: viz. http://paloaltoprize.com/prize-two)

Na základě těchto skutečností lze považovat za prokázané, že za plně fyziologických podmínek je věk nejsilnější proměnnou ovlivňující stav ANS a tím pádem HRV. Platí tak, že mySASY je  díky vlastní populační normě schopno ukázat, jaké věkové skupině = JAKÉMU FUNKČNÍMU VĚKU, odpovídají aktuálně naměřené hodnoty SA HRV.

V praxi to však znamená, že při silném jednorázovém narušení homeostázy, např. také po velmi silném tréninkovém zatížení se může hodnota Funkčního věku výrazně zvýšit. Naopak při mimořádně zvýšené kompenzaci může dojít jejímu jednorázovému výraznějšímu snížení. Není to chyba! V daný okamžik opravdu řízení homeostázy vnitřního prostředí odpovídá identifikovanému, i když někdy často rozdílnému, věku. Ano po těžkém zatížení je také skutečně PŘECHODNĚ snížena i imunita organismu a s ní spojená odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí.

Pokud si chcete s využitím mySASY odpovědět na otázku, jaký je váš STABILNÍ/dlouhodobější Funkční věk, bude nejlepší využít dlouhodobějšího průměru hodnot aktuálně naměřených funkčních věků za delší období. Ideálně si nechat spočítat např. průměr z 15 měření sledovaných při stanovení tréninkového profilu. I tento výpočet je v mySASY prováděn automaticky (vzhledem k tomu, že původně bylo mySASY vyvinuto výhradně pro sportovce) je však trochu skrytý :) (viz. obr. 1 a 2). Vzhledem k aktuálnímu zájmu bude jistě jeho zviditelnění a kvalitnější prezentace součástí nejbližších vylepšení systému.

Obr. 1 – Pravidelně, optimálně trénující manager

Funkční věk - omládnutí

Funkční věk - nižší věkový průměr
Obr. 2 Jedinec s výrazně zhoršenou adaptační (homeostatickou) kapacitou

Funkcni vek - vekovy prumer vyssi

Funkční věk - profil hrozba

Věříme, že až se aktuální situace uklidní a budeme hledat možnosti, jak se z uplynulých událostí ponaučit, dojdeme i k tomu, že aktivní péče o vlastní kondici a zdraví má vyšší hodnotu, než ji někteří v období „klidu, blahobytu a prosperity“ přikládají.

Funkční věk může být jedním z nástrojů, který může pomoci zorientovat se v tom, zda jdou naše aktivity a priority tím správným směrem.
 
Přejeme všem v následujících dnech hlavně pevné zdraví.
mySASY tým

Registrujte se nyní a získejte 14 denní Trial zdarma.

  

 

 

Máte zájme o další novinky a tipy?

* indicates required

 

© 2024 mySASY
https://www.traditionrolex.com/24