CZ EN DE NEW

Komplexní online kurz mySASY: Využití monitoringu variability srdeční frekvence (HRV) ve sportu (záznam).zpět

Kurz stále k dispozici.

Díky pozitivní zpětné vazbě na odvysílání živého kurzu jsme se rozhodli nabídnout jeho záznam i dalším zájemcům.

Potenciál využití Variability srdeční frekvence (HRV - Heart rate variability) ve vrcholovém sportu je sledován již více jak 20 let. Díky značnému technologickému pokroku se až v posledních letech z této, kdysi především laboratorní metodiky, stává velmi dostupný nástroj, skýtající pro sportovní prostředí klíčové informace pro další rozvoj sledování a řízení tréninku. Mnohými odborníky i uživateli je HRV označována za nejnadějnější metodiku s potenciálem změnit v následujících letech svět sportovního tréninku. Jelikož je tato problematika ve světě stále populárnější a používanější, ale v ČR a SK nadále téměř neznámá, nabízíme vám kurz, který umožní všem špičkovým trenérům a sportovcům rozvoj znalostí v této oblasti.

Přednášející: Mgr. Radim Šlachta, Ph.D. (20 let ve výzkumu i praxi sleduje a zkoumá využívání HRV ve sportovním tréninku)

Hosté:  Stanislav Gejdoš (profesionální trenér, mezi jehož svěřence patří vodní slalomář a ambasador mySASY Alexander Slafkovský)

Výstup kurzu:    
●    Konkrétní metodické znalosti pro monitoring a práci s HRV ve sportovním tréninku.
●    Osvědčení o odbornosti trenéra k aplikaci HRV ve sportovním tréninku.

Obsah kurzu:
●    Nezbytné teoretické základy i pokročilé informace o variabilitě srdeční frekvence.
●    Vysvětlení role centrální únavy/ adaptační kapacity v řízení a zefektivňování sportovního tréninku.
●    Princip identifikace Tréninkových profilů a jejich praktické využití při plánování tréninku.
●    Individualizace a řízení tréninku s využitím HRV u jednotlivců a specifika využívání HRV k úpravě a řízení tréninkového procesu v týmech.
●    Příklady z reálné praxe, včetně konkrétních výsledků a postupů, u českých a slovenských TOP sportovců a sportovních týmů (v anonymním režimu).
●    Prostor k diskusi a individuálním konzultacím (i proto je počet účastníků omezen).

Rozsah kurzu: 5 x 90 min online lekcí (předtočených webinářů)

Předpokládaný termín zpřístupnění záznamů webinářů: druhá polovina května 2020 – srpen 2020

Cena: 3 990 Kč / 160 €

POZOR, OMEZENÝ POČET MÍST

Jak se přihlásit?

Přihlášky a případné dotazy posílejte na info@mysasy.com.

Poslat email

 

Program jednotlivých lekcí:

1. Fyziologické a metodické základy "HRV - variability srdeční frekvence" - fyziologický podklad, různé metody zpracování dat a jejich pozitiva x negativa, vliv interních a externích faktoru na HRV (věk, pohlaví, zdraví, věk, výživa, stres, pohyb, ...). Příklady z praxe. Porovnání dostupných metod a systémů.

2. Vysvětlení role centrální únavy/ adaptační kapacity v řízení a zefektivňování sportovního tréninku (zasazení do kontextu  fyziologie zátěže = trénink, regenerace, adaptace,  metabolické prahy,…). Základní práce s HRV ve sportovním tréninku. Jak rozumět výsledkům, jak je interpretovat a využívat ke zvyšování efektivity tréninku (bude představeno na výsledcích naměřených systémem mySASY). Typické příklady z praxe.

3. Princip identifikace tréninkových profilů a jejich praktické využití při plánování tréninku. Jak zvyšovat odolnost vůči centrální únavě i kapacitu zvládání zatížení u sportovců. Popis významu jednotlivých faktorů tréninku. Příklady z praxe. Rozbor a interpretace výsledků zaslaných účastníky kurzu.

4. Individualizace a řízení tréninku na základě znalosti tréninkového profilu a průběžných měření HRV. Aktivní regenerace a osvědčené přístupy ke zvýšení adaptační kapacity.

5. Specifika využívání HRV k úpravě a řízení tréninkového procesu v týmových sportech, Kazuistiky - příklady z praxe individuálních a týmových sportovců.

 

Proč se přihlásit?
Díky značnému technologickému pokroku v posledních letech exponenciálně roste počet týmů a sportovců využívajících sledování HRV v tréninkové praxi. Spolu s tímto pak rapidně narůstá množství poznatků, informací a zkušeností, jak maximalizovat potenciál využití této metodiky v praxi. Zásadně se tak rozevírají nůžky mezi schopnostmi a možnostmi těch, kteří mají s využíváním každodenní praktickou zkušenost a těmi, kteří ještě stále pouze “stojí opodál”. Je na vás, na které straně chcete v budoucnu stát.

Proč kurz od mySASY?
Pomocí mySASY jsou týdně analyzovány tisíce záznamů mnoha špičkových, ale i hobby sportovců. S mnohými z nich je tým mySASY v osobním kontaktu. Pravidelně komunikuje a konzultuje výsledky a postupy. Máme přístup k tréninkovým datům. Zároveň sledujeme v reálné praxi zájemce, kteří (zatím) nedokázali s metodikou efektivně pracovat. To především díky nedostatku informací. Jak těch základních, o fungování lidského organismu, tak těch praktických o reálných možnostech každodenního využití. Díky tomu cítíme, že dokážeme identifikovat, a především správně prezentovat informace, které pomohou stále se prohlubující propast mezi aktivními uživateli a těmi váhajícími pomoci překonat.

Proč to bude jedinečné?
Vedle nezbytných teoretických základů se zde věnujeme především prezentaci zkušeností, výsledků a postupů, které jsme nabyli v rámci spolupráce s těmito institucemi a sportovci (vše samozřejmě v anonymním režimu). Na závěr kurzu mohou zájemci vykonat závěrečnou zkoušku na jejímž základě získají osvědčení o úspěšném absolvování a certifikát trenéra mySASY!!!

Obrázek

© 2023 mySASY