CZ EN DE NEW

Komunikátor

Tato komponenta aplikace umožňuje komunikaci a konzultaci výsledků měření s jinou osobou. Rozsah adresátu zpráv a dotazů závisí na typu účtu a jeho případném napojení na společný týmový účet.

Podle toho je umožněna komunikace klienta s 

  • Administrátory systému - počet dotazů s garantovanou reakční dobou je omezen v závislosti na typu programu
  • Partnerem - v případě, že je daným uživatelský účet napojen na "Partnera systému mySASY", který uživateli zprostředkoval zřízení účtu a přebírá tak starost o jeho účet
  • Strávcem Týmového účtu (trenérem) - v případě, že je klientský účet napojen na Týmový účet
  •  

V základním zobrazení umožňuje komunikátor (1)

Třídění zpráv podle typu a podle odesilatele (Obr. 1.1.)

Vytvoření nové zprávy (Obr. 1.2.)

 

Při psaní nové zprávy (2) 

Vyberete adresáta z možnosti, které vyplývají z typu Vašeho účtu (Obr. 2.1.)

Napíšete text (Obr. 2.2.)

Pokud využijete volbu „Přiložit obrázek“ (Obr. 2.3.) dostane adresát společně s odeslaným textem i náhled obrazovky, na které byla Vaše aplikace nastavena v okamžik přiložení obrázku.

Zprávu odešlete (Obr. 2.4.) 

© 2023 mySASY