CZ EN DE NEW

Několik let s mySASY: rozhovor s trenérem Ing. Vladimírem Krocemzpět

Několik let s mySASY: rozhovor s trenérem Ing. Vladimírem Krocem

Přinášímě vám exkluzivní rozhovor s dlouhodobým uživatelem mySASY, trenérem a zakladatelem Akademie cyklistických sportů Ing. Vladimírem Krocem, který pravidelně monitoruje variabilitu srdeční frekvence našim systémem u desítek svěřenců.

Mohl byste se nám trochu představit?

Jsem předsedou a trenérem Akademie cyklistických sportů z.s., kterou jsem založil přes cca 2 lety. Předtím jsme byli součástí kontinentálního cyklistického oddílu AC Spatra Praha –  cycling. Na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě tělesné výchovy a sportu jsem získal nejvyšší trenérské vzdělání se zaměřením na cyklistiku. Na Západočeské univerzitě v Plzni studoval na pedagogické fakultě a v Praze na České zemědělské univerzitě provozně ekonomickou fakultu. Pracuji jako koordinátor pro výstavbu cyklostezek a cyklotras na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Jsem zainteresovaný v několika firmách zabývajících se různými segmenty cyklistiky.  Akademie cyklistických sportů se zabývá systematickým vedením dětí se zaměřením na cyklistiku.  Jak u členů Akademie cyklistických sportů, tak při poskytování trenérských služeb používám mySASY jako řídící parametr dávkování tréninkové zátěže.

Jak dlouho již mySASY používáte?

mySASY používám přes dva roky.

Vzpomenete si, proč jste s používáním mySASY začal?

K prvnímu kontaktu s mySASY došlo cca před třemi či čtyřmi lety. Vzpomínám si, že to bylo v rámci nějakého semináře, kde mySASY prezentoval Radim Šlachta. mySASY mne okamžitě zaujalo, ale přiznávám, že z počátku mi připadalo vhodné spíše do akademického prostředí (jako, že je třeba dalšího výzkumu). Potom jsem se s mySASY setkal ještě několikrát, vždy v rámci různých školení a seminářů se zaměřením na kondiční trénink. Prvně jsem tedy objednal jeden monitor s programem, abych pochopil, jak to celé funguje, než budu mít na mySASY víc svěřenců. Ale tak to nefunguje :-).

A jak to prosím funguje? :)

Reakce každého jedince na tréninkové zatížení či jiný impuls je zcela individuální. Je tedy složité vymyslet nějaký univerzální klíč. V každém případě je odezva na absolvovaný trénink v mySASY zaznamenána a existuje příčinný vztah mezi měřením mySASY a tréninkem - tedy mySASY funguje. Hlavním úskalím je interpretace naměřených hodnot. Vzhledem k tomu, že pracuji s měřením SmO2 myslím, že je jednoznačná závislost v reakcích na specifické tréninkové podněty podle toho, zda je limitem výkonu svěřence zásobování, či spotřeba O2. Zcela jistě to není závislost jediná. Základem úspěšného řízení tréninkového procesu podle mySASY je tedy načtení individuálních reakcí svěřence na specifické tréninkové podněty. Tímto způsobem následně lze úspěšně řídit individuální tréninkový proces a predikovat pravděpodobnou odezvu organismu na absolvovanou tréninkovou jednotku. Tím dostávat svěřence do stavu, ve kterém ho chcete mít. 

Nyní u nás máte trenérský účet. Kolik a jaké osoby na něm sledujete? Jak pravidelně probíhá měření?

Mám trenérský dva roky. Mám na něm okolo 15 svěřenců od 12 letých dětí po dospělé závodníky v kategorii Elite. Konkrétní jména nemohu uvést, nemám jejich svolení. Měření probíhá každý den.

Jak jste se naučil zvládat takový počet osob? Jak často s nimi mySASY probíráte?

Konzultace mySASY probíhá každý den. Jak jsem již uvedl mySASY je řídícím parametrem zátěže. Všichni svěřenci mají na začátku tréninkové sezóny stanovenou Periodizaci ročního tréninkového cyklu. Zde je roční tréninkový cyklus (RTC) rozdělen na jednotlivé úseky, zpravidla 8 týdnů, podle zaměření na konkrétní složku kondice. Svěřenci dostanou rozepsané vzorové tréninky na toto období. Ráno do 9 hodin se všichni změří a po měření prostřednictvím aplikace mySASY dostanou zprávu, který trénink mají odjet. Někdy reakce na předchozí trénink není podle očekávání, tak dělám ještě korekce v trénincích. Všichni zaznamenají trénink na Garmin Connect, takže večer mohu zkontrolovat, jakým způsobem byl předepsaný trénink absolvován.

Doporučil byste i nějaký postup, který vám práci s mySASY zjednodušuje?

Asi ten co jsem popsal výše. Otevřu trenérský profil, tréninky konzultuji od svěřence s nejnižší naměřenou hodnotou. Prokliknu se na jeho profil. Dále z horní lišty kliknu na týden a v grafu se vykreslí měření za poslední týden. Tím je vidět vývoj za poslední týden. Ze základní nabídky vyberu zprávy a v pravé části profilu uvidím, co bylo trénováno za poslední týden.  Porovnáním s grafem v levé části je tedy vidět reakce organismu na jednotlivé tréninky. Podle toho jaký je vývoj měření a poslední naměřená hodnota se stanoví trénink na příslušný den. Vrátím se do trenérského účtu, ze kterého příslušnému svěřenci pošlu zprávu, co má trénovat. Není to tak složité, jak to vypadá. Dá se to udělat i z mobilního telefonu. 

Doporučil byste mySASY i ostatním trenérům? Co byste jim k tomu rád řekl?

Určitě doporučil. Myslím, že mySASY je jedna z mála aplikací, díky které je možné nastavit správné dávkování tréninkového zatížení, to je myslím důležité zejména u dětí a dorostenců.

Proč si to myslíte?

Děti a dorostenci jsou nejčastěji dlouhodobě přetěžované skupiny sportovců, zejména ti jedinci, kteří ve svém sportu dosahují nějakých úspěchů. Špatné vedení jejich tréninkového procesu se zaměřením na dosahování nejlepších možných výsledků v dětském a dorosteneckém věku vede k vyčerpání jejich adaptačních kapacit a snížení možného sportovního výkonu v dospělém věku, kterého se ve výkonnostním sportu často již nedočkají. Taktéž vlivem špatného tréninkového zatížení u dětí a mládeže může docházet k poškození vývoje a následná zdravotní omezení se stanou limitujícím parametrem jejich výkonu v dospělém věku. U dětí se taktéž často stává, že se nevěnují pouze jednomu, ale několika sportům, a to často na poměrně vysoké úrovni. Trenéři v jednotlivých sportech však nezohledňují tréninková zatížení z ostatních sportů. Myslím, že mySASY je vhodným nástrojem k ochraně proti dlouhodobému přetěžování, nebo naopak podtrénování dětí a dorostenců.

Dosáhl jste díky mySASY i nějakých konkrétních trenérských úspěchů?

Záleží, co považujete za trenérský úspěch. Někteří svěřenci pravidelně dosahují vítězství a předních umístění v závodech ČP. Svěřenci z kategorie Elite se v loňském roce podařilo vyhrát závod Českého poháru a opakovaně obsazovat medailová umístění v závodech UCI doma i v zahraničí. Tréninkový program dětí není primárně nastaven na to, aby dosahovaly maximálního možného výkonu v dané době, ale na jejich správný rozvoj. Zcela jiná situace je u dospělých závodníků, tak je umístění na závodech cílem jejich tréninkového procesu.

Z konzultací vím, že některé výsledky v mySASY vám dávají ohromnou přidanou hodnotu, dokázal byste mi říci, které to jsou a jak je interpretujete?

Díky mySASY se mi podařilo metabolicky rozhýbat již stagnující vrcholové sportovce. Na mySASY bylo krásně vidět, že nemají na svůj trénink žádnou odezvu, tedy že jim nic nepřináší. Specifická zátěž nebyla dostatečným adaptačním podnětem, ne pro svoji intenzitu a čas, ale pro specifičnost tréninkového prostředku.

U řady dlouhodobě přetrénovaných sportovců nedochází vůbec k reakcím metabolismu na úrovni doplňování. Jsou řízeni pouze spotřebou. Při úpravě tréninků dle mySASY dojde ke změně, která v konečné důsledku znamení zvětšení absorpční kapacity tréninkové zátěže a lepším výsledkům.

Je zajímavé z dlouhodobého hlediska pozorovat vývoj profilu zejména u dětí a dorostu.

Vím také, že některé výsledky mySASY vyhodnocujete jinak, jak je obecně vnímáno. Jaké typy výsledků to jsou, jak je vyhodnocujete a proč?

Myslím, že řada lidí, která se rozhodne užívat mySASY postupuje tak, jak je ve sportu obecně známo: Čím větší číslo, tím lepší. Jsem přesvědčen o tom, že u mySASY to neplatí a je spíše důležité vycházet z vývoje, jak jsem již uváděl dříve u popisu stanovení tréninku na daný den. Je důležitý vývoj a z jakého předešlého zatížení tento vývoj vychází. Myslím, že úpadek z nedostatku se v krátkodobém horizontu tváří stejně jako z přetrénování. Taktéž je důležité, zda organismus na zátěž reaguje navýšením doplňování či spotřeby a kam se měření posunulo. Závislost výsledků měření na tréninku je zcela nezpochybnitelná. Je pouze otázkou interpretace dat, zda jsem správně přečetl, co nám mySASY říká. 

Máte nějaké rady a tipy pro uživatele mySASY, nebo cyklisty, které by měl každý znát?

To je moc složité na to, aby se to dalo nějak krátce zobecnit, a také nevím, jestli já jsem ta správná osoba, abych někomu radil. To co jsem uvedl, jsou moje zkušenosti s mySASY. Myslím, že dobrou radou je, že pokud se někdo rozhodne mySASY užívat, ať si sežene někoho, kdo s tím má zkušenost. Řada zklamání pramení z nepochopení.  

  
Děkujeme za rozhovor.

 

Máte také zájem využívat mySASY ve vašem týmu či organizaci? V případě zájmu se můžete obrátit na team@mysasy.com pro více infromací. Součástí trenérského účtu jsou také online konzultace jednou měsíčně 30min zdarma.

© 2023 mySASY