CZ EN DE NEW

Přístup do aplikace a úvodní informace

Ovládání celé aplikace by mělo být co nejvíce intuitivní. Vzhledem k množství funkcí a zobrazovaných údajů ovšem vyžaduje určitou uživatelskou zkušenost. Všechny základní funkce a základy jejích obsluhy by měly být popsány v tomto manuálu. V případě, že používání aplikace vyvolá otázky, na které v Manuálu nezískáte odpověď, neváhejte nás kontaktovat na info@mysasy.com

Aplikace pro práci s výsledky měření je INTERNETOVOU aplikací. K práci s ním je tedy potřebný přístup na internet (netýká se samotného měření, ale pouze práce s výsledky).

Hlavním důvodem, je množství matematických operací a podstata algorimů využívajících data minulých měření, které tak mohou být zpracovány pouze na našich serverech. Jedním z důvodů je rovněž fungování "Týmového účtu", která potřebuje získávat výsledky od jednotlivých členů týmu. 

 

Přístup do aplikace

Ze zařízení pomocí kterého monitorujete SA HRV se do aplikace s výsledky dostanete automaticky po odeslání výsledků a zadaných metadat.

Kdykoli jindy se ke svému účtu v hodnotící aplikaci můžete přihlásit pomocí přihlašovací obrazovky dostupné z webových stránek na www.mysasy.com – Přihlášení ve kterémkoli internetovém prohlížeči (1). 

Pro přístup mimo webovou stránku mySASY.com do v prohlížeči zadejte adresu:

www.client.mysasy.com

Do polí „email“ a „heslo“ zadejte údaje, které jste obdrželi ze strany mySASY (2)

Tlačítkem „Přihlásit se“ přejdete do svého individuálního účtu v aplikaci

 

© 2023 mySASY