CZ EN DE NEW

Týmový účet

Většina funkcí „Týmového účtu“ je shodná s funkcemi „Individuálního účtu“.

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že u všech hodnotících funkcí lze ve vybraném časovém rozsahu sledovat výsledky více osob, které jsou na tento „Trenérský účet“ napojeny.

V případě výběru velkého množství členů týmů ve více dnech, se může stát zobrazení takto velkého množství vybraných dat nepřehledné. Systém žádným způsobem nelimituje možné množství znázorněných dat. Vždy je to pouze na uvážení a volbě uživatele „Týmového účtu“

 Specifické funkce „Týmového účtu“ jsou prezentovány na následujícím obrázku (1)

Na horní liště je funkce vztahující se k obsluze Týmového účtu dostupná pod samostatnou ikonou (Obr. 1.1), která u individuálního účtu není. Pod ní se zobrazí všichni členové týmu = uživatelé mySASY jejichž individuální účty jsou napojeny na daný Trenérský účet. Jejich výsledky jsou dostupné na trenérském účtu.

Zaškrtávací tlačítko (Obr. 1.2) umožňuje vybrat pro znázornění výsledky všech členů týmu.

Zaškrtávací tlačítko (Obr. 1.3) umožní vybrat pouze vybrané členy týmů. Výsledky daného člena týmu jsou ve všech hodnotících režimech vyvedeny v odpovídající barvě.

Klikem na barvu v seznamu (Obr. 1.4) lze automaticky přidělenou barvu libovolně změnit.

Přímo ze seznamu členů týmu je možné danému členovi napsat zprávu přes komunikátor (Obr. 1.6). Nebo znázornit jeho detailní informace (Obr. 1.5).

Tlačítko (Obr. 1.7) umožní do týmu přidat dalšího člena zadáním jeho emailové adresy a volbou přidat. Na základě toho přijde danému uživateli informace, o zájmu uživatele Trenérského účtu přiřadit si ho k danému trenérskému účtu. Tato žádost podléhá souhlasu uživatele. Po odsouhlasení je účet uživatele napojen na daný Týmový účet.

© 2023 mySASY