CZ EN DE NEW

Úprava citlivosti Nové verze měření.zpět

Technické novinky a vylepšení.

Pečlivě nasloucháme zpětné vazbě našich klientů a na základě jejich podnětů systém průběžně upravujeme a vylepšujeme. Nyní se nám podařilo vylepšením filtrace optimalizovat citlivost Nové verze měření. Touto úpravou došlo ke snížení výskytu chybných měření.

Zdůrazňujeme, že i když implementovaná optimalizace snižuje počet chybných měření, je stále zapotřebí důkladně dodržovat základní postupy standardizace a protokolu měření (např. vlhčení pokožky, uklidnění před startem měření, správná poloha pásu, klidové podmínky,...). Pokud má nasnímaný záznam příliš nízkou kvalitu (=je v něm příliš mnoho nepřesností), nemá systém dostatek přesných podkladů pro stanovení platného výsledku a měření je označeno jako chybné. To platí pro všechny verze měření. 

Protože se nám ohledně využívání Nové verze měření opakuje i několik častých dotazů chtěli bychom vám k nim poskytnout odpovědi:

Je Nové měření stejné jako dřívější Krátké měření?

Nikoliv. Nová verze měření je výrazně sofistikovanější a liší se i samotným procesem měření. Více zde.

Je zapotřebí “kalibrovat” Novou verzi měření občasným využitím Předchozí/delší verze?

Tento úkon již není potřeba, Nová verze měření (3-5min, leh, stoj, leh) funguje oproti staré verzi Krátkého měření (4min, pouze poloha vleže) zcela jinak. Není zapotřebí ji nyní prokládat Předchozí/delší verzí. Doporučujeme si z nabízených variant měření vybrat tu, která vám více vyhovuje a využívat ji dlouhodobě.

Započítávají se měření Novou verzí do stanovení mySASY Tréninkový profilu?

Ano. Do profilu se započítávají i měření Novou verzí. Profil se dokončí na základě 8 měření. Stanovení profilu doporučujeme opakovat po 1-2 měsících. Více informací o využití profilu najdete - ZDE

 

Máte nějaké další dotazy k Nové verzi měření? Neváhejte se obrátit na support@mysasy.com, rádi vám poradíme.

 

Děkujeme, že nám pomáháte posouvat náš systém stále dál.

© 2023 mySASY