CZ EN DE NEW

Pod pokličkou mySASY: časová vs. frekvenční doména.zpět

Časová vs. frekvenční doména

Jaký je rozdíl mezi sledováním variability srdeční frekvence (HRV) pomocí časové a frekvenční domény? Co se zdá jako vědecká hra se slovy a drobná nuance v metodice, je zcela klíčový rozdíl, který mySASY odlišuje od konkurence.

Základní princip vám zkusíme přiblížit na analogii GPS navigace v autě:

Časová doména ukazuje, jestli máte právě teď jet doprava nebo doleva.

Frekvenční vám navíc ukáže, kde se aktuálně nacházíte a kterým směrem jedete dlouhodobě.

Velké téma jak v rovině vědecko-výzkumné, tak díky stále větší popularitě aplikací rostoucí i mezi laiky a sportovci. Vědci v tomto ohledu mají dlouho jasno*(citace). Co ale laici? Tady je situace jiná. Každý má svůj názor a těžko si udělat obrázek bez potřebné znalosti problematiky. Chceme vás seznámit s naším názorem a dát vám vhled do odborné části. Pokusíme se být maximálně struční a korektní.

 

Klíčový rozdíl v metodice měření

V principu se HRV zaměřuje na sledování stavu autonomní nervového systému (ANS) řídícího organismus, který má 2 stejně důležité větve (části):

  • parasympatikus (regenerace/doplňování) 
  • sympatikus (aktivace/spotřeba)

Pokud chceme korektně popsat jeho aktivitu musíme pak mluvit o:

  • celkovém výkonu systému (souhrnné množství impulsů proudících nervovým systémem)
  • aktivitě parasympatiku (regenerace/doplňování)
  • aktivitě sympatiku (aktivace/spotřeba)

Jaký je v tomto kontextu rozdíl mezi hodnocením pomocí časové (time domain) a frekvenční (spectral analysis) metody znázorňujeme v tabulce:

Parametr Časová Frekvenční Znázornění v mySASY
Celkový výkon (orientačně?) ano velikost kolečka
Parasympatikus ano ano osa X
Sympatikus ne ano osa Y

 

Sečteno a podtrženo. Časová doména dává cca 50 % informací o ANS, frekvenční 95 % (jistou míru nejistoty je vždy třeba vnímat – sledujeme biologický systém, ne stroj).

Nabízí se otázka. Může časová doména dávat nějaký smysl? Nebo je 50 % dostatečné množství informací? 

Odpověď zní: Jak pro koho a pro jaký účel. Lépe to zkusíme ukázat porovnáním výsledků měsíčního měření pomocí mySASY u tří sportovců.

 

Případová studie

Sportovec 1 Sportovec 2 Sportovec 3

Sportovec 1

Sportovec 2

Sportovec 3

Před vyhodnocením jednotlivých příkladů jen připomeňme, co bychom v mySASY viděli  při použití pouze časové domény: velikost kolečka + velmi orientačně pohyb podél osy X. 

Při využití spektrální analýzy (mySASY) uvidíme:

Sportovec 1 reaguje na zatížení především dramatickým poklesem celkového výkonu (velikost kolečka) spojeným se změnou aktivity parasympatiku (doplňování energie – pohyb podél osy X). Je to vše dost negativní signál, který „už“ je zachytitelný i pomocí časové domény. Pomocí časové domény není schopen zachytit dlouhodobou (velmi žádoucí) úpravu profilu (spektra). 

Sportovec 2 má už poměrně stabilní výkon ANS, regenerační větev je téměř pořád aktivní (po ose X vidíme pouze minimální pohyb), převaha řízení je pomocí sympatiku (pohybu po ose Y). Řízení je téměř ideální. Časová doména už by dávala omezené množství informací. Především v oblasti dlouhodobého vývoje.

Sportovec 3 velmi stabilní a vysoký celkový výkon ANS, velmi vysoká stabilní aktivita regenerační větve. Vzhledem k pohybu výsledků časová doména v tomto případě nic moc neřeší (bude spíše zavádějící) jak v aktuálním řízení, tak z dlouhodobějšího hlediska. 

 

Sledování dlouhodobého vývoje a změn v aktivitě ANS pomocí Tréninkového profilu a populační normy.

Většina (neznáme jistě všechny systémy na světě) hodnotících přístupů využívajících časové domény je založena výhradně na porovnávání aktuálních výsledků jedince s jeho výsledky předchozími. Díky tomu říkají – dnes je to lepší než obvykle, dnes je to horší než obvykle.  To lze udělat i s využitím frekvenční domény (u mySASY to reprezentuje systém barev a % úrovně kompenzace). 

Zobrazení na dostupné populační normě však uživatele navíc informuje o tom, jaká je celková kvalita řízení a především, zda se v dlouhodobém horizontu posouvá správným směrem = váš Tréninkový profil. Na příkladech a jejich srovnání je vidět, jak pozitivně by se mohla vyvíjet adaptační kapacita u sportovce 1 (ve srovnání s dalšími profily a posunem). Naopak na příkladu sportovce 3 lze demonstrovat především to jaký profil by ukazoval na minimalizaci rizika chronického zhoršení stavu, protože ten svou adaptační dispozici (nezaměňovat s aktuální výkonností) téměř nemůže zlepšit. 

Věříme, že jsme vám přinesli dostatek informací pro to, abyste se sami rozhodli, jak pracovat s tréninkem a jeho vyhodnocováním s pomocí HRV. mySASY vám přináší unikátní nástroj, jak s pomocí spektrální analýzy (tedy frekvenční domény) vidět efekt vašeho tréninku s maximální přesností aktuálně i z dlouhodobé perspektivy díky Tréninkovému profilu.  

 

Doplňující informace pro pokročilé: my počítáme i parametry časové domény a máme tak přesnou představu, kterou informaci přináší a kterou nikdy nemohou poskytnout. 

 

* Malik, M., Camm, A. J. Heart rate variability Wiley-Blackwell; 1 edition. Heart rate variability, Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology, European Heart Journal (1996) 17, 354–381.

© 2023 mySASY