CZ EN DE NEW

Tréninkové profily: Hrozbazpět

1. Hrozba

Pokud s mySASY teprve začínáte nebo zvažujete jeho pořízení a nevíte, co si představit pod konkrétními tréninkovými profily, pak čtěte dál a zjistěte, jakou adaptační kapacitou disponuje uživatel s tréninkovým profilem Hrozba.

Jak už název tohoto profilu napovídá, schopnost jeho majitele odolávat zátěži nebude zrovna ideální. Nízká adaptační kapacita, která je pro tento profil typická, může být dána kombinací horší genetické predispozice a jejího nesprávného či nedostatečného rozvoje. Stejně tak může jít o aktuální stav související s momentální situací sportovce. V každém případě je ale důležité proti tomuto stavu zakročit.

V případě pouze krátkodobého výkyvu adaptační kapacity – zde bývá na vině obvykle zhoršení psychiky sportovce či nevhodná změna životního stylu – dochází ke zlepšení stavu velmi brzy po optimalizaci režimu (psychika, životní styl…) navrženého aplikací mySASY. 

Pokud jde ovšem o dlouhodobý stav způsobený zhoršenou genetickou predispozicí a nesprávným rozvojem adaptační kapacity, změna stavu k lepšímu vyžaduje mnohem více času. Pouze dlouhodobá snaha o hledání a negativních podnětů a na druhou stranu změň v přístupu, který může pomoci aktuální adaptační kapacitu zvýšit, jsou správnou cestou k nápravě.

Jak ale rozlišit, o jaký stav se jedná? Zde je dobré opakované a dlouhodobé monitorování, během kterého lze vypozorovat, zda optimalizací podnětů dojde k výrazné pozitivní změně stavu (a to během relativně krátké doby), nebo zda se stav zlepší pouze mírně, a to během několika měsíců. 

Jak se posunout dál?

V případě aktuálního chronického přetížení nebo aktuální změny zdravotního stavu je potřeba zařadit větší množství regenerace, která by měla být prováděna především aktivní formou (vhodné jsou i fyzikální regenerační procedury). Souhrnné zatížení by mělo být výrazně sníženo a především více diferenciováno. Proto je dobré na přechodnou dobu výrazně změnit formu zátěže, přičemž je nutné pečlivě sledovat vliv jednotlivých činností a podnětů na aktuální adaptační kapacitu. Hlavní snahou je posunout hodnoty do pravé horní části grafu, tedy pokusit se o co největší nárůst adaptační kapacity – podněty, které takovou funkci mají, je pak vhodné využívat opakovaně. 

Při dlouhodobě snížené kapacitě je postup náročnější. Pokud je cílem dlouhodobá pozitivní změna, je nutné vzít v potaz možnosti a motivaci průběžně a dlouhodobě pracovat na zlepšení obecného fyzického základu. Ten totiž umožňuje lepší budování specifické výkonnosti a následně i pozitivně ovlivňuje adaptační kapacitu. Kromě klasického kontinuálního tréninku je vhodné využít také intervalové metody zaměřené na zvyšování aerobní zdatnosti. V některých případech bývají dokonce efektivnější. Mnohdy je kromě změny samotné formy zátěže a zařazení jiných forem posilování nutné původní stereotypní tréninkový režim doslova překopat. Efektivita jednotlivých přístupů, jejichž výběr navíc závisí na věkové kategorii, sportovní disciplíně a dalších faktorech, je velmi individuální. mySASY ovšem v tomto případě poskytne velmi užitečnou a žádanou zpětnou vazbu, díky které se uživatel dozví, co je konkrétně v jeho případě efektivní. 

V případě potřeby budování a rozvoje speciální výkonnosti, která je nutná pro realizaci aktuálních sportovních plánů a cílů, je ideální využít monitoring HRV (variabilitu srdeční frekvence). Lze tak snadno předejít přetížení a vážnějším zdravotním poškozením, ke kterým může dojít v rámci aktuálního tréninkového plánu. Je rovněž dobré sledovat podněty, které (byť jen krátkodobě) vyvolávají zlepšení aktuální adaptace a systematicky je v rámci aktuálního tréninkového plánu zařazovat. Ideální je pak toto nastavení udržet do další fáze sportovní přípravy, která umožní výraznější koncepční změnu tréninku. V rámci ní je totiž možné klást větší důraz na zlepšení celkové zdatnosti, a ne jen na aktuální maximalizaci výkonu.

Při zhoršené adaptační reakci (a zvýšené riziku přetížení) je velmi užitečné mít co největší přehled o reakcích organismu, ať už jde o zatěžující nebo regenerační podněty, a to obzvlášť v době vysoké zátěže, kdy je optimální frekvencí měření 3–4krát týdně. Ani v době snížené zátěže však není ideální měření zanedbávat – doporučujeme zachovat alespoň 2 měření za týden

A v neposlední řadě je nutné brát tréninkový profil Hrozba jako osobní výzvu!

TIP: Přečtěte si další díly seriálu o tréninkových profilech: KlasikDržákTalent


 

 

Zaujal vás mySASY? Stáhněte si aplikaci, registrujte se a získejte 14denní přístup ZDARMA! Zapůjčit si hrudní pás můžete ve vybraných prodejnách TriExpert také zdarma.

© 2023 mySASY