CZ EN DE NEW

5 důvodů pro měření s mySASYzpět

1, 2, 3, 4, 5

Systém mySASY komplexně popisuje stav organismu a hodnotí jeho reakci na tréninkové zatížení. Pomáhá tak při plánování dalšího tréninku. Systém hodnotí stav základního řídícího systému organismu (autonomní nervový systém - ANS), který funguje nezávisle na naši vůli (nelze jej objektivně vnímat) a rozhoduje o všech aktivačních a regeneračních dějích v organismu (spotřeba a doplňování energie).

1. Vylaďte své tělo a mysl

V mySASY se snažíme sportovcům pomoci pochopit souvislosti mezi fyzickým (nejen tréninkovým) i psychickým zatížením a jeho vlivem na organismus a nutnosti zohledňovat oba tyto  vlivy v tréninku. Například když ráno absolvujete lehký regenerační trénink, ale následně budete celý den odolávat pracovnímu stresu a navíc bez dostatečné regenerace a spánku, vaše tělo může být druhý den v horším stavu než po těžkém tréninku. Důležité je podotknout, že každý jedinec reaguje na stres individuálně, a tak jeho vliv může mít různý efekt.

mySASY měří variabilitu srdeční frekvence (HRV = Heart Rate Variability) a následně provádí její spektrální analýzu. Díky této metodě pomáhá sportovcům všech výkonností přesně určit jejich schopnost odolávat centrální únavě a fyzickému i psychickému zatížení. Aktuální stav organismu neovlivňuje pouze poslední trénink, ale také množství a kvalita spánku, stres, kvalita výživy a další možné faktory. Ranní měření s mySASY na základě monitoringu aktuální centrální únavy ihned ukáže, jak je vaše tělo připraveno na další fyzickou nebo psychickou zátěž.

2. Monitoring funkčního věku a tréninkové kapacity

Funkční věk zrcadlí aktuální stav řídícího systému, čím je stav lepší, tím nižší bude naměřený funkční věk a naopak. Funkční věk roste = organismus reaguje na předchozí podněty negativně. Funkční věk klesá = organismus reaguje na předchozí podněty pozitivně.

Graf tréninkové kapacity přináší informace o rovnováze mezi spotřebou a doplňováním energie (aktivačními a regeneračními ději v organismu). Na ose X vidíme úroveň regenerace, na ose Y úroveň aktivace organismu. Základní hodnocení vychází ze sledování změny polohy bodu znázorňujícího výsledek v závislosti na předchozím podnětu (tréninku, zatížení, regeneraci,...). Žádoucí reakce na regeneraci je posun bodu vpravo nahoru, ten znamená dobrou adaptační reakci. Při dlouhodobém posunu vlevo dolů je naopak třeba upravit zatížení a režim tréninku i regenerace.

Tyto dvě základní funkce systému mySASY pomáhají uživatelům jasně vizualizovat a pochopit jejich aktuální stav organismu, který je výsledkem měření. Složitá vědecká metoda postavená na dlouhých letech výzkumu je díky mySASY dostupná a pochopitelná pro širokou veřejnost.

3. Efektivní plánování tréninku

Je jedno, jestli jste profi nebo hobby sportovec, výsledný efekt tréninku nezávisí pouze na jeho skladbě a velikosti zatížení, ale i na dlouhodobém a aktuálním stavu organismu.

Trénink při lepší výchozí HRV přináší vyšší nárůst výkonnosti než trénink při horší HRV. Naopak trénink dlouhodobě zhoršující HRV způsobuje přetěžování organismu a nevyvolává správnou adaptační reakci a růst výkonnosti.

Často můžete zjistit, že vaše tělo na pasivní odpočinek reaguje jako na stresový podnět a zlepšení naopak přinese aktivní regenerace, tzn. lehký trénink v nízké intenzitě. Naopak intenzivní zatížení, po kterém máte tendenci zařadit právě odpočinek, vyvolává pozitivní adaptační reakci a můžete dále opakovat vyšší intenzitu tréninku do chvíle, než způsobí zhoršení výsledků.

4. Tréninkový profil

mySASY pomáhá poznat vaši kapacitu odolávat centrální únavě a zatížení prostřednictvím služby Tréninkový profil. Chování řídícího systému je jedinečné pro každého jedince v závislosti na genetické dispozici a tréninkem vyvolaných změnách. Jste talent, klasik, držák nebo hrozba? mySASY vám pomáhá určením Tréninkového profilu pochopit vaši aktuální dispozici. Při opakovaném stanovení Tréninkového profilu můžete sledovat dlouhodobý vývoj organismu v reakci na tréninkový i životní režim - více se o tom dozvíte v článku o Tréninkovém profilu a jeho dlouhodobém využití (ZDE).

5. Prevence zranění

Přizpůsobení tréninku výsledkům měření s mySASY pomáhá předejít extrémním situacím, kdy tělo není připraveno reagovat na vysokou zátěž a je výrazně náchylnější ke zraněním. Stejně tak se na měřeních projevuje i blížící se nachlazení či onemocnění. Problém častých zranění a dalších zdravotních obtíží dnešních sportovců často pramení z nemožnosti identifikovat včas zhoršující stav organismu a blížící se první náznaky přetížení/onemocnění. Drobná úprava tréninku již v počátečních fázích může výrazně snížit riziko vzniku zdravotních komplikací. Naopak pokud není tento stav identifikován v raném stádiu pravděpodobnost zdravotního poškození, které může výrazně, někdy i dlouhodobě, ovlivnit sportovní výkon či kariéru strmě roste. Pravidelné měření s mySASY je efektivní nástroj pro identifikaci přicházejících rizikových stavů.

© 2023 mySASY