eshop mysasy facebook twitter twitter


Přišli jsme na to, jak trénovat chytře.
Odhalte vlastní tréninkové limity.

1.
Určíme tréninkový profil

2.
Odhalíme účinnost tréninku

3.
Navrhneme vhodný postupVyužijte právě nyní potenciálu diagnostického systému mySASY, aniž byste si ho museli pořídit. Pro omezený počet zájemců nabízíme mimořádnou službu stanovení individuálního Tréninkového profilu.

Díky desítkám tisíc dosavadních měření, která máme za sebou, dokážeme identifikovat čtyři základní Tréninkové profily. Popíšeme a srovnáme s nimi i ten váš! Tréninkový profil vám ukáže, jak vaše tělo reaguje na zatížení a jak rychle či pomalu dokáže zregenerovat. Snadno tak zjistíte, kde právě vy máte potenciál ke zlepšení.
Čtyři Tréninkové profily mySASYTalent

Stabilní vysoká úroveň regeneračního systému vyvážena výraznou odezvou aktivačního systému na zatížení/stres. Výborná dispozice pro trénink. Výborná adaptace po každém zatížení. Výborná trénovatelnost. Nízké riziko přetížení. V tréninku klást důraz na intenzitu, která stále může narůstat. mySASY je dobré používat při změnách režimu či kontrole vývoje aktuálního stavu.

Držák

Regenerační i aktivační systém vykazují výraznou stabilitu. Převažuje stálá mírná aktivace. Nízké riziko přetížení, zároveň ale malá adaptační odezva na zatížení. Doporučení je zařadit silnější tréninkové podněty a sledovat, zda stimulují adaptační reakci, která je podmínkou tréninkového zlepšení. Trénink je možné dále zintenzivnit v případě, že je pomocí mySASY hlídáno riziko přetížení.

Klasik

Regenerační i aktivační systém reagují přiměřeně dynamicky. Dobrá dispozice pro trénink s dobrou odezvou organismu na zatížení umožňující kvalitní zpětnovazebné řízení tréninku. Tréninkový režim se jeví jako optimální. S mySASY můžete zkusit zvýšit zatížení bez rizika přetížení. Zároveň vám to umožní identifikovat podněty více stimulující adaptaci která je podmínkou tréninkového zlepšení.

Hrozba

Nízká úroveň regeneračního systému je doprovázená často výraznou negativní odezvou aktivačního systému na zatížení/stres. Aktuální tréninkový režim není optimální. Lze identifikovat situace, které jsou hrozbou přetížení či chronického zhoršení stavu. mySASY vám pomůže najít podněty, které pomohou stimulovat lepší adaptaci organismu na zatížení. Díky tomu postupně zvyšovat adaptační kapacitu organismu.Ukázkový rozbor profiluVýsledky označeny modře znázorňují situace, kdy se organismus po regeneraci dostal přibližně do stejného stavu, v jakém se nacházel před předchozím podnětem.

Výsledky označeny červeně znázorňují situace, kdy se organismus po regeneraci nezvládl přiblížit stavu, v jakém se nacházel před předchozím podnětem.

Výsledky označeny zeleně znázorňují situace, kdy se orga–nismus po regeneraci vlivem předchozího podnětu dostal do fáze maximální adaptace na zátěž.

V rámci výsledného protokolu budou určeny přímo jednotlivé dny, ve kterých byl trénink nejoptimálnější a naopak ty, ve kterých se případně objevilo nějaké s tréninkem spojené riziko.


Ukázkový tréninkový profil ke stažení zdeChci více informací o Tréninkovém profilu mySASYOdeslat

Měníme pravidla sportovního tréninku!

Trénink není pouze o maximalizaci zatížení. Zvýšení efektu tréninku spočívá ve vyvážení zátěže a procesu aktivní regenerace jehož cílem je maximální adaptace organismu. Pouze ta je zásadní podmínkou pro dlouhodobé tréninkové zlepšování.

Proces aktivní regenerace skýtá zcela nový potenciál pro hledání specifických strategií a metod maximalizující adaptační odpověď. Tréninkový profil výrazně napoví, kde se při svém tréninku aktuálně pohybujete vy a jakým směrem by mělo být směřováno vaše další úsilí.

6 výhod, které v rámci stanovení Tréninkového profilu získáte:


  1. využívat diagnostický systém mySASY po dobu jednoho měsíce
  2. sledovat odpovědi organismu na tréninkovou zátěž
  3. možnost provést až 30 standardních měření
  4. individuálně sestavený závěrečný protokol Tréninkového profilu
  5. klíčová doporučení ke zkvalitnění a zefektivnění tréninku
  6. Tréninkový profil je dostupný pro jednotlivce i týmy
Nenechte si ujet vlak sportovního tréninku.

Naskočte, dokud je čas: s mySASY jste na špici!

0+
vědeckých článků dokumentující využitelnost HRV ve sportu
0+
proběhlých měření a zdokumentovaných výsledků
0+
aktivních uživatelů, využívajících výhody systému mySASY


Vyzkoušejte mySASY hned. Není na co čekat.


trenérů a sportovců, kterým jsme mySASY představili o něj projevilo zájem
sportovců, kteří mySASY vyzkoušeli si ho od nás koupilo

Budete v dobré a progresivní společnosti:


Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.